Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Mezinárodní vědecká konference DIAGO 2016

Pětatřicátý ročník mezinárodní vědecké konference DIAGO® s podtitulem Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení, který se konal ve dnech 2. a 3. února 2016 v Luhačovicích, hodnotí organizátoři jako úspěšný. K tomuto hodnocení je opravňuje jak vysoká účast, kdy se konference společně s organizátory zúčastnilo na 170 osob, včetně významného zastoupení kolegů z Polska a ze Slovenska, tak ohlasy samotných účastníků po skončení akce.

 
Na organizaci celé konference, která probíhala pod záštitou prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., rektora VŠB-TU v Ostravě, doc. Ing. Ivo Hlavatého, Ph.D., děkana Fakulty strojní VŠB-TU v Ostravě, a doc. Dr. Ing. Ladislava Kováře, vedoucího katedry 340 FS VŠB-TU v Ostravě, se tradičně podílely Asociace technických diagnostiků ČR, z. s., a katedra výrobních strojů a konstruování Fakulty strojní VŠB-TU v Ostravě. Nedílnou součástí konference bylo setkání osob certifikovaných pro funkci specialista vibrační diagnostiky, které se uskutečnilo den před konferencí, 1. února 2016.
 
Jako obvykle měla konference svou pracovní, ale také společenskou část. V rámci té pracovní zazněla řada odborných přednášek, v nichž účastníci prezentovali nejen samotné problémy, které se v provozu jimi sledovaných strojních zařízení objevují, ale zejména možnosti jejich řešení vedoucích celkově k minimalizaci výpadků ve výrobě a dosažení velké provozní spolehlivosti. Nejednou na fóru zazněl názor, že by se práce technického diagnostika neměla omezovat pouze na řešení provozních stavů strojů a nápravných opatření po poruše, ale měl by se aktivně zapojovat také do procesu jejich konstrukce.
 
Současně s odbornými přednáškami probíhala výstavka přístrojů a zařízení, které jsou pro diagnostiku nezbytné nebo v budoucnosti nezbytné budou. Velmi zaujalo představení letových a technických vlastností dronů a jejich možností při vyhledávání poruch a nestandardních situací hlavně u trasových staveb. Sledování on-line přenosů z kamer za letu ve standardním, popř. infračerveném režimu se setkalo s velkým ohlasem zúčastněných. Samotná výstava přístrojů a zařízení umožňovala odbornou diskusi přímo nad exponáty, včetně předávání zkušeností z praxe.
 
Již zmiňovaná spokojenost účastníků organizátory nejen těší, ale také zavazuje. Proto již nyní byla zahájena příprava dalšího ročníku konference s pořadovou číslovkou 36 a s označením DIAGO 2017.
(ra)
 
Obr. 1. Součástí doprovodného programu konference byla ukázka využití dronů k inspekci liniových staveb a zařízení