Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Mezinárodní symposium AMR China

Úspora energie, omezování emisí a uplatnění inteligentních systémů při měření spotřeby vody, elektřiny, plynu a tepla – smart metering – jsou zřetelné trendy i v Číně. V listopadu 2010 schválil čínský státní úřad pro kvalitu a zkušebnictví dokument o doporučených metodách metrologického dohledu v energetice, který podporuje implementaci měřicích zařízení s automatickými odečty (AMR – Automatic Meter Reading) a s funkcemi využitelnými v inteligentních energetických sítích (AMI – Advanced Metering Infrastructure). Koncepce „inteligentní energie“ podporuje uplatnění inteligentních rozvodných sítí ve veřejném sektoru – a to znamená, že přichází doba inteligentních měřičů spotřeby. Pro kompletní systém sběru dat, dohledu a optimalizace spotřeby energie jsou zařízení AMR/AMI klíčovým prvkem.
 
V Číně se první studie a pilotní projekty v oblasti AMR objevily už v roce 1980. Ovšem efektivní uplatnění AMR/AMI vyžaduje využití mnoha moderních prvků a metod v oblasti měřicí techniky, elektroniky, komunikační techniky, informačních systémů a tzv. internetu věcí. Ačkoliv se technika AMR/AMI v poslední době rychle rozvíjí, je stále ještě jen na počátku. Předpokládá se, že pro trh se zařízeními AMR/AMI bude následujících pět let „zlatým obdobím“.
 
Ve dnech 1. až 3. listopadu 2011 se bude v Pekingu v Číně konat již čtvrté mezinárodní symposium věnované AMR a systémům pro správu spotřeby energie. Bude speciálně zaměřeno na měření a optimalizaci spotřeby vody, elektřiny, plynu a tepla ve veřejném sektoru a v průmyslových odvětvích s velkou spotřebou energie. O aktuálních otázkách zde budou diskutovat vysocí čínští představitelé, techničtí experti a přední představitelé z průmyslu. Na doprovodné výstavce se představí více než třicet čínských i mezinárodních firem. Pro účastníky budou uspořádány také exkurze do vzorového „inteligentního domu“, kde se uplatňuje inteligentní měření spotřeby vody, elektřiny, plynu a tepla v kombinaci s internetem věcí.
 
Pořadatelé očekávají účast 150 organizací a osmi set až tisíce odborníků v oblasti AMR/AMI z Číny i z celého světa. Pro zahraniční účastníky je symposium vhodnou příležitostí seznámit se s čínským trhem a jeho příležitostmi a navázat osobní kontakty.
 
Bližší informace jsou dostupné na http://www.meteringchina.com/event/amr2011/en/ nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese conference@meteringchina.com.

(Bk)