Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře odrážel pozitivní vývoj slovenského hospodářství

číslo 6/2005

Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře odrážel pozitivní vývoj slovenského hospodářství

Ve dnech 24. až 27. května 2005 se v Nitře (Slovensko) konal dvanáctý ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. Zúčastnilo se jej více než 930 vystavovatelů a spoluvystavovatelů na celkové výstavní ploše přes 26 500 m2. Přímo či nepřímo zde byly zastoupeny firmy z více než dvaceti zemí. Z uvedených čísel je zřejmé, že šlo o nejvýznamnější a nejkomplexnější přehlídku slovenského strojírenství, kde byly prezentovány základní trendy rozvoje slovenského průmyslu.

Slováci mají být na co hrdi. Většina ekonomických ukazatelů na Slovensku vykazuje uspokojivý vývoj a nemalou měrou se na tom podílí právě strojírenská výroba. Tržby strojírenské výroby na Slovensku v roce 2004 byly 348,6 miliardy slovenských korun (ve srovnání s rokem 2003 jde o růst o 5,8 %) a zisk před zdaněním 14,4 miliardy slovenských korun. Mezi rozhodující oblasti patří výroba motorových vozidel, a to nejen z hledisek obratu a zisku, ale i z hledisek objemu exportu a zahraničních investic. Rozvíjejí se i související oblasti, např. výroba strojů a zařízení, výroba ložisek, hřídelí a jiných součástí pro převody, ale také výroba čerpadel, elektrických strojů, obráběcích strojů, výrobků pro energetiku atd. Z nestrojírenských oblastí průmyslu lze zmínit hutnictví, elektrotechnický průmysl, chemický průmysl, výrobu a zpracování plastů a pryže atd.

Součástí veletrhu byly i doprovodné výstavy Eurowelding (technologie svařování a technika pro svařování), Cast-ex (slévárenství, hutnictví a metalurgie), Chemplast (plasty pro strojírenství) a EMA (elektrotechnika, měření a automatizace).

Pro čtenáře časopisu Automa je tematicky nejbližší výstava EMA. Té se v pavilonech A, B a F zúčastnilo téměř 200 vystavovatelů a spoluvystavovatelů, a z doprovodných výstav tedy byla největší.

Na veletrhu bylo uděleno i několik cen. Ceny Mezinárodního strojírenského veletrhu získaly společnosti Trumpf Slovakia, s. r. o., Košice za laserové řezací zařízení TC 3000L, Bost SK, a. s., Trenčín za obráběcí centrum Fanuc Robdrill -T21iDI, PTX-SAWS, s. r. o., Kočeca za pásovou pilu na kov PTX 546 CT-S-A 45/60 a firma Dvořák – svahové sekačky, s. r. o., Havlíčkův Brod za rádiem řízenou rotační svahovou sekačku Spider. Cenu výstavy Chemplast získala firma VÚSAPL, a. s., Nitra za technické výrobky z recyklovaných plastů, cenu výstavy Eurowelding firma VAW Welding, s. r. o., Sučany za svářecí agregát Kempact Pulse 3000 a cenu výstavy EMA firma Microwell, s. r. o., Šala za univerzální několikavstupový analyzátor vody.

Již podruhé měla na veletrhu oficiální zastoupení i Česká republika. Představila se společným stánkem v pavilonu F (kde byla návštěvníkům k dispozici i ukázková čísla časopisu Automa) a mnozí z 252 českých vystavovatelů se veletrhu účastnili za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Podíl českých vystavovatelů i návštěvníků na veletrhu v Nitře je tradičně velký, a to nejen díky výhodné geografické poloze, ale především díky dobrým obchodním vztahům mezi oběma zeměmi.

(Bk)