Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně letos společně s technologickými veletrhy

Letošní 58. mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) v Brně se koná současně s 10. mezinárodním veletrhem obráběcích a tvářecích strojů IMT, 16. mezinárodním slévárenským veletrhem Fond-Ex, 23. mezinárodním veletrhem svařovací techniky

Welding, 6. mezinárodním veletrhem technologií pro povrchové úpravy Pro-Fintech a 5. mezinárodním veletrhem plastů, pryže a kompozitů Plastex. Veletrh se uskuteční ve dnech 3. až 7. října 2016 na brněnském výstavišti a pořadatelé mají přihlášeno 1 670 vystavovatelů a očekávají zhruba 70 tisíc návštěvníků. Přesně polovina vystavovatelů bude ze zahraničí: na prvním místě je stále Německo (274 vystavovatelů), na druhém Čína se 150 vystavovateli. Je tomu tak proto, že Čína je letos partnerskou zemí veletrhu. Více o čínské účasti na MSV je v závěru článku na str. 5 až 6.

Součástí MSV je také projekt Automatizace, který se snaží akcentovat využití průmyslové automatizace a informační techniky napříč průmyslovými obory. Hlavní partner tohoto projektu, Elektrotechnická asociace České republiky, má svůj stánek (Elektropark) v pavilonu Z.

Oblíbená ukázková linka Packaging Live, která je už tradiční součástí MSV, bude letos v pavilonu A2. Na ukázce balicí linky bude představeno uplatnění robotizace, automatizované paletizace, manipulace s materiálem, značení a identifikace. Ve stanovených časech bude možné si ukázkovou linku prohlédnout s odborným komentářem, během něhož se návštěvníci dozvědí nejen technické podrobnosti, ale v případě zájmu i informace o ekonomice provozu a možnostech financování nákupu balicí techniky. Více v článku na str. 20.

Novinkou letos bude společná expozice mladých, začínajících firem StartUp v pavilonu C. V pavilonu Z bude uspořádána přehlídka věnovaná transferu technologií a inovacím. Prezentovat se na ní budou vědecko-výzkumné aktivity vysokých škol, které zde průmyslovým podnikům nabídnou své kapacity a možnosti spolupráce. Ve stejném pavilonu se uskuteční i přehlídka středních odborných škol z Jihomoravského kraje a Svaz strojírenské technologie tam uspořádá soutěž v programování CNC obráběcích strojů pro středoškoláky a žáky učilišť.

Bohatý doprovodný program

Součástí veletrhu bude i bohatý doprovodný program. Úplný přehled zájemci najdou na webových stránkách veletrhu www.bvv.cz/msv; následující odstavce stručně připomenou jen několik vybraných konferencí, které mají vztah k průmyslové automatizaci.

Vize v automatizaci – Industry 4.0

Bezpochyby nejvýznamnější z nich bude konference Vize v automatizaci – Industry 4.0. Konference doplněná panelovou diskusí se zaměří na změnu paradigmatu průmyslové výroby, technologické a technické předpoklady této změny, ale také na její sociální a ekonomické souvislosti. Konference se bude konat ve středu 5. října od 13.00 h v pavilonu E (sál E1); pořádá ji Elektrotechnická asociace ČR a Veletrhy Brno, organizačně ji zajišťuje časopis Sdělovací technika. Bližší údaje zájemci najdou na str. 11.

Smart Life

Dále lze pozornosti našich čtenářů doporučit konferenci Technologické agentury ČR, která se bude konat v úterý 4. října od 9.30 do 17.30 h v sále E3 pavilonu E. Konference má podtitul Smart Life a představí nové digitální trendy a technologie, které ovlivňují nebo v blízké budoucnosti budou ovlivňovat naše životy. Na konferenci vystoupí odborníci z mnoha různých oblastí spadajících pod smart life: od chytré výroby přes chytrou státní správu a chytrou společnost až po chytrá města. V odpolední části programu se bude hovořit zejména o možnostech podpory výzkumu a vývoje z programů TA ČR. Zájemci se mohou podle svého zájmu registrovat na libovolnou část konference.

Energetická efektivnost v průmyslové sféře pro růst podniku

Další ze seminářů cyklu Energie pro budoucnost se uskuteční v úterý 4. října od 9.30 do 14.00 h v sále P4 pavilonu P. Věnovat se bude např. využití energie z obnovitelných zdrojů a odpadů v průmyslu, využití kogeneračních jednotek, měření spotřeby a kvality energie nebo možnostem ukládání elektřiny v průmyslu. Podrobněji viz str. 29. Seminář pořádá nakladatelství FCC Public.

Další doprovodný program

Velká část doprovodného programu bude letos věnována možnostem spolupráce s partnerskou zemí veletrhu: Čínskou lidovou republikou. Zkrátka ale nepřijdou ani další země: např. v sále P1 pavilonu P bude ve čtvrtek 6. října od 10.00 do 12.00 h prezentace japonské robotiky a internetu věcí. Ve středu 5. října od 9.30 do 15.00 h bude v hotelu Holiday Inn, který sousedí s výstavištěm, česko-saský workshop Strojírenství 4.0, který představí příklady úspěšné česko-saské spolupráce a především možnosti jejího rozvoje. Další konference, semináře a setkání budou věnovány spolupráci s Ruskou federací, Běloruskem, Kazachstánem, Indií, Jižní Koreou, Švýcarskem, Nizozemím a dalšími zeměmi.

V doprovodném programu nebudou chybět ani tradiční akce: Sněm Svazu průmyslu a zasedání Fóra průmyslu a vysokých škol.

Další semináře se budou zabývat tématy jako kolaborativní robotika, řízení údržby (pořádá nakladatelství Trade Media International), návrh rozváděčů, projektováni trafostanic, uvádění strojních zařízení na trh atd. 

Účast časopisu Automa

Časopis Automa bude mít letos stánek č. 012 v pavilonu C. Redakce srdečně zve návštěvníky k diskusím s redaktory časopisu. K dispozici budou ukázkové výtisky i ediční plán na příští rok.

Petr Bartošík

Tab. 1. Technologické veletrhy v roce 2016

Název 

 Zaměření 

 Výběr zastoupených oborů 

 Umístění 

 Počet vystavovatelů 

 IMT 

mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů 

kovoobráběcí a tvářecí stroje, stroje pro nekonvenční a speciální techno-logie, řízení kvality v oblasti obrábění a tváření, pružné výrobní systémy, přesné nástroje, měřicí a zkušební přístroje pro oblast obrábění a tváření 

B, F, P, V, Y 

 480 z 21 zemí 

Fond-Ex 

mezinárodní slévárenský veletrh 

slévárenská zařízení – projektování, konstrukce, výroba, inženýrink, zaří-zení tavíren, kovové vsázkové suroviny, slévárenské chemické produkty, modely, jaderníky, kokily, formy, licí stroje, roboty a manipulátory 

 Z 

 51 z 9 zemí 

 Welding 

 mezinárodní veletrh svařovací techniky 

stroje a zařízení pro svařování a navařování plamenem a řezání kyslíkem, stroje a zařízení pro svařování, navařování a řezání elektrickým obloukem, stroje a zařízení pro žárové nástřiky, stroje a zařízení pro odporové svařo-vání, pro svařování tlakem a ostatní metody svařování, navařování, řezání a pájení, roboty a manipulátory 

 G2 

 85 z 10 zemí 

 Pro-Fintech 

 mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy 

 stroje, zařízení a spotřební materiál na čištění a úpravu povrchů, galvano-technická zařízení, lakovací zařízení, zařízení pro smaltování a nanášení plastových povlaků, zařízení pro chemicko-tepelné úpravy povrchů, zaří-zení pro vytváření povlaků laserem a plazmovými technologiemi, zařízení pro termické nástřiky, nátěrové hmoty, tmely, ředidla, rozpouštědla, robo-ty, manipulátory, zkušební a měřicí technika 

 E 

 80 z 11 zemí 

 Plastex 

 mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů 

 polymery – suroviny a aditiva, stroje a zařízení na zpracování plastů a pry-ží, formy, nástroje, přípravky, kompozity, polotovary a výrobky z plastů a na bázi pryže, zkušební a měřicí technika pro oblast zpracování plastů 

 G1, G2 

 205 ze 14 zemí