Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Mezinárodní strojírenský veletrh rozšiřuje nabídku

V době od 13. do 17. září 2010 se představí tradiční veletrh MSV 2010 v nové podobě – v čele komplexu oborově příbuzných technologických veletrhů, s upravenou oborovou strukturou a s novými zvýrazněnými tématy.
 

Šest veletrhů v jednom termínu

 
V polovině září se brněnské výstaviště stane dějištěm několika významných veletrhů, které prezentují klíčová průmyslová odvětví. Po boku 52. mezinárodního strojírenského veletrhu dostanou prostor specializované technologické veletrhy. Pozornost se upře na slévárenské technologie, které v Brně již od roku 1972 představuje mezinárodní slévárenský veletrh Fond-Ex. Jeho třináctý ročník nastaví zrcadlo odvětví, které po nevídaném vzestupu jako jedno z prvních pocítilo ekonomickou recesi. Turbulentní období zamíchalo ustálenými dodavatelsko-odběratelskými vztahy a změnilo tvář středoevropského slévárenského trhu. S jeho novou podobou a novými investičními potřebami se návštěvníci seznámí na veletrhu Fond-Ex 2010.
 
Odbytová krize se nevyhnula ani svařovací technice, jejíž přehlídka se na brněnském výstavišti koná již od roku 1969 vždy jednou za dva roky a obsazuje plochu několika tisíc metrů čtverečních. Nadcházející jubilejní, dvacátý ročník bude příležitostí představit opět dokonalejší technologie spojování materiálů.
 
Nabídku doplní třetí mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy Prointech, který v Brně patří k nejmladším, ale zároveň velmi úspěšným projektům. Současný konkurenční tlak nutí průmyslové výrobce ke stále komplexnějším službám, a kvalitní dokončovací operace tak už nejsou přidanou hodnotou, ale stále častěji požadovaným standardem.
 
Jak se v sudých letech stalo již tradicí, ani v roce 2010 nebude vedle MSV chybět mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů, IMT. Technika vystavovaná na tomto veletrhu hraje rozhodující roli ve všech klíčových segmentech průmyslové výroby, od automobilového průmyslu až po energetiku. Výrobci obráběcích strojů čelí v současnosti velkému poklesu, ale jak ukázal letošní veletrh EMO Milán, už zbrojí na dobu oživení a zdokonalují svou produkci tak, aby obstála v očekávané velmi náročné poptávce. Na IMT 2010 budou mít příležitost předvést se odběratelům ze střední a východní Evropy.
 
Šestici průmyslových veletrhů vítaným způsobem doplňuje desátý mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí Interprotec.
 

Nomenklatura MSV odráží nové trendy

 
Protože se náplň MSV a specializovaných technologických veletrhů částečně prolíná, pořadatelé nomenklaturu upravili tak, aby se vystavovatelé stejné branže sjednotili pod jedinou hlavičkou. Z MSV jsou pro příští rok vyňaty obory související se slévárenstvím, svařovací technikou a povrchovými úpravami. Naopak výraznější roli bude hrát oborový celek plasty, gumárenství, chemie, který supluje odborný veletrh Plastex. Od jeho organizace pořadatelé upustili, protože měsíc po MSV se bude konat největší světový veletrh plastikářského a gumárenského průmyslu K Düsseldorf, na který se soustřeďují všechny klíčové firmy oboru.
 
Některé tradiční oborové celky MSV po letech mění své názvy. Největší změnou je vyčlenění silnoproudé elektrotechniky jako samostatného oborového celku a zavedení nově koncipovaného celku Klasická a jaderná energetika, teplárny, alternativní zdroje. Vedle již zmíněné absence slévárenství, svařovací techniky a povrchových úprav chybí v oborové skladbě MSV také ruční a mechanické nářadí, které se stává součástí veletrhu IMT. Cílem všech změn je zvýšit přehlednost pro návštěvníky veletrhu v návaznosti na logické vazby mezi prezentovanými branžemi.
 

Zajímavosti MSV 2010

 
Důležitým oborem MSV 2010 bude automatizace, protože na veletrhu letos proběhne bienální průřezový projekt Automatizace – měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika. Projekt pořádaný ve spolupráci s Českomoravskou elektrotechnickou asociací zviditelňuje progresivní techniku pro automatizaci průmyslové výroby. V jeho rámci bude opět uspořádán odborný seminář Digitální továrna, který se na posledním ročníku setkal s velmi příznivým ohlasem.
 
Zvýrazněným tématem bude energetika s akcentem na alternativní zdroje energie a energetickou efektivnost průmyslu. Reprízy se dočká také akce Transfer technologií a inovací s expozicemi vysokých škol a jejich vědecko-výzkumných kapacit nabízených průmyslu.
 
Již potřetí má MSV svou partnerskou zemi. Po Německu (v roce 2008) a Slovensku (2009) se pozornost upře k Rakousku, které se na brněnském veletrhu počtem vystavovatelů i návštěvníků dlouhodobě řadí k nejvíce zastoupeným zemím. Rakousko zároveň patří k nejvýznamnějším obchodním partnerům České republiky. Vzájemný česko-rakouský obchod v letech 1993 až 2008 nepřetržitě rostl a loni dosáhl rekordních 8,6 mld. eur. Letos se jeho objem zmenšil, ale i nadále se zaměřuje především na stroje, dopravní prostředky a průmyslové zboží. Projekt Rakousko – partnerská země MSV 2010 přispěje ke zviditelnění účasti rakouských vystavovatelů.
 

Ohlédnutí za MSV 2009

 
V posledním ročníku MSV se prezentovalo 1 508 vystavujících firem z 29 zemí, podíl zahraničních účastníků překročil 35 %. Expozice vystavovatelů si prohlédlo 82 230 návštěvníků z 53 zemí, 9 % návštěvníků přijelo ze zahraničí.
 
Z průzkumu, který v průběhu veletrhu uskutečnila agentura Ipsos Tambor, vyplynulo, že navzdory recesi účast na MSV zůstává pro vystavovatele druhým nejvýznamnějším marketingovým nástrojem po firemních webových stránkách. Oproti roku 2008 navíc poklesl význam účasti na jiných veletrzích v ČR i v zahraničí. Průzkum zároveň potvrdil, že MSV 2009 byl pro většinu vystavovatelů obchodně úspěšný: 92 % firem navázalo obchodní kontakty s potenciálními tuzemskými zákazníky, 60 % s potenciálními zahraničními zákazníky a 38 % vystavovatelů zde uzavřelo či rozjednalo nové exportní zakázky.
 
Pro obchodní přínos veletrhu je zásadní kvalitní skladba jeho návštěvníků. Plných 83 % z nich jsou odborníci pracující v některém z prezentovaných nebo jim příbuzných oborů a 78 % návštěvníků přijelo na veletrh služebně. Tradičně vysoký byl podíl tzv. decision makers: 41 % návštěvníků mělo rozhodovací nebo spolurozhodovací pravomoc při nákupu zboží a služeb v oboru a 28 % při rozhodování disponovalo poradním hlasem.
 
Jiří Erlebach,
 
Obr. 1. Brněnské výstaviště se těší oblibě vystavovatelů i návštěvníků