Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Mezinárodní spolupráce katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství FEI VŠB-TU Ostrava

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava spolupracuje s polskou technickou univerzitou Politechnika Opolska v rámci mezinárodního projektu programu Interreg V-A Česká republika – Polsko na společném vzdělávání studentů obou univerzit. Projekt s názvem Zvýšení uplatnitelnosti českých a polských absolventů technických oborů byl zahájen v březnu 2018 Projekt s názvem Zvýšení uplatnitelnosti českých a polských absolventů technických oborů byl zahájen v březnu 2018.

Cílem projektu je koordinace vzdělávání studentů na obou univerzitách s respektováním vlivu měnícího se trhu práce. Projekt se zaměřuje na vzdělávání studentů věkové kategorie do 24 let, nejvíce ohrožených nezaměstnaností. Nejde však jen o studenty bakalářských a magisterských studijních programů, ale do projektu jsou zapojováni také studenti doktorských studijních programů. Projekt kombinuje znalosti z obou univerzit, aby absolventi získali širší přehled o problematice vzdělávání i pracovních možnostech nejen ve vlastní zemi, ale v celém přeshraničním regionu Slezska.

Vzdělávací systém každé z univerzit je zaměřen trochu jinak, i když obě pracují v oblasti elektrotechniky a informatiky. Politechnika Opolska nemá vzdělávací strukturu v oboru informatiky a neumožňuje její studium v doktorském programu, čímž disponuje VŠB-TU Ostrava. Politechnika Opolska má naopak výbornou technickou základnu v oblasti robotiky a technické diagnostiky v energetice s využitím systémů číslicového zpracování obrazů. Obě univerzity poskytují studentům zahraničního partnera své excelentní vybavení laboratoří, které jejich domovská univerzita nemá.

Studenti díky tomuto projektu získají takové znalosti a dovednosti, které na své domovské univerzitě získat nemohou. V rámci projektu se pořádají odborné přednášky, společné semináře, exkurze a vzájemné odborné stáže, připravují se podklady pro e-learning a je umožněno reciproční využívání speciálních laboratoří. Nedílnou součástí jsou rovněž návštěvy firem nebo výzkumných pracovišť v zemi partnera. Na straně české jsou to exkurze např. do firem Tieto Czech a ELCOM v Ostravě nebo do automobilky Hyundai v Nošovicích.

V projektu nejde jen o studium, ale také o setkávání pedagogů a studentů na univerzitě i při kulturních akcích. Všechny pořádané aktivity, jak z české, tak z polské strany, jsou oblíbené a přispívají k prohlubování odborných znalostí, dovedností a sociálních vztahů.

Projekt Zvýšení uplatnitelnosti českých a polských absolventů technických oborů s označením CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001155 je financován z prostředků programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Tento projekt je podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

(VŠB-TU Ostrava)

 

Obr. 1. Dvě technické univerzity, Politechnika Opolska (vlevo) a VŠB-TU Ostrava (vpravo), spolupracují v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko