Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Mezinárodní ropovody využívají řešení Barco

Společnost MERO ČR, a. s., jež vlastní a provozuje české části ropovodů Družba a Ingolstadt, využívá řešení Barco a Evans na dispečerském pracovišti centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi.
 

Řízení technologických procesů

MERO ČR, a. s., je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Ropovody Družba a Ingolstadt ústí do centrálního tankoviště ropy (CTR) Nelahozeves, kde společnost vybudovala celkem čtrnáct ropných nádrží s celkovou skladovací kapacitou 1 300 000 m3. Veškeré dění na CTR Nelahozeves se s využitím řídicího systému Cromos 2000 zobrazuje na monitorech i na velkoplošné obrazovce Barco v řídicím centru.
Systém umožňuje dispečerům sledovat technologické procesy na všech vzdálených šachtách a terminálech (u vybraných lokalit i prostřednictvím dálkově ovládané kamery průmyslové televize). Zaručuje bezpečný provoz ropovodu i v případě technické poruchy, kdy dojde k automatickému bezpečnému odstavení. Kromě toho má dispečer k dispozici interní telefonní síť, kterou jsou propojena všechna obsluhovaná pracoviště podél ropovodu. Všechny výstupy se dlouhodobě archivují.
 
Dispečerské pracoviště Barco
Operátoři dispečerského centra nepřetržitě sledují provoz ropovodů na velkoplošné obrazovce Barco, na které jsou jim poskytnuty veškeré potřebné informace. Pro potřeby dispečerského sálu bylo navrženo a instalováno deset projekčních modulů LCD Barco Atlas CS4 67 v konfiguraci 5 × 2. Projektory nabízejí rozlišení SXGA a úhlopříčku 67", tzn. že celkové rozlišení stěny činí 6 400 × 2 048 bodů. Rozměry dispečerské stěny jsou 6 675 × 2 136 mm.
Velkoplošný zobrazovací a řídicí systém Barco plní tyto funkce:
  • softwarové a hardwarové řešení umožňuje velmi efektivně kontrolovat, monitorovat a řídit technologické procesy firmy MERO ČR, a. s.,
  • na velkoplošném zobrazení může více operátorů současně sledovat aktuální údaje z ropovodů i celého tankoviště,
  • veškeré potřebné údaje se zobrazují ve velmi vysoké kvalitě,
  • na zobrazovací stěně mohou operátoři zobrazit mnoho oken s různými informacemi, každé v potřebné velikosti a na zvoleném místě.
Kompletní návrh, dodávku a instalaci systému zajistila společnost Nowatron Elektronik, spol. s r. o., která vybavila dispečerský sál také nábytkem kanadské společnosti Evans. Pracovní stoly Strategy™ jsou instalovány v dispečinku společnosti MERO tak, aby operátoři mohli pohodlně sledovat zobrazení na velkoplošné stěně z optimálního úhlu. Řadu konzol doplňuje speciální ovládací a havarijní pult od téhož výrobce.
 
Daniela Chinevová
 
Obr. 1. Dispečerské centrum společnosti MERO s velkoplošným zobrazovacím systémem Barco