Mezinárodní ocenění pro robot Relay od firmy Savioke

Z třináctého ročníku udílení ceny Inovace a podnikání v oblasti robotiky a automatizace (IERA) si nejvyšší ocenění odnesl robot Relay, zvaný také Little Butler („malý komorník“), který vyvinula americká společnost Savioke. Tento malý robot zvládne zcela nezávisle realizovat roznášku či dodávku různých předmětů. Vybaven moderními senzory a za využití umělé inteligence se dokáže bezpečně pohybovat ve veřejném prostoru, ve kterém se přirozeně nacházejí osoby i jiné překážky. 

Cenu IERA, Inovace a podnikání v oblasti robotiky a automatizace (Innovation and Entrepreneurship in Robotics and Automation Award), každoročně udílí Mezinárodní federace robotiky (IFR). Jejími sponzory jsou společně IFR a Společnost pro robotiku a automatizaci sdružení IEEE (IEEE/RAS). „Ocenění IERA je jedno z nejprestižnějších v dnešním světě robotiky,“ říká Joe Gemma, prezident IFR. „Letošní laureát, robot Relay, je perfektním příkladem toho, jak může jít výzkum a vývoj ruku v ruce s průmyslem.“

„Také tento rok se přihlásilo velké množství skutečně výjimečných projektů,“ potvrdil Erwin Prassler, viceprezident IEEE/RAS. „Porota byla však nakonec ve svém rozhodnutí jednomyslná. Získané ocenění prokazuje vynikající práci kalifornské společnosti Savioke, vedené Stevem Cousinsem. Steve Cousins a jeho tým v Savioke vyvinuli základ techniky pro profesionální roboty v oboru služeb, která umožňuje jejich použití 24 hodin denně ve veřejných prostorech obývaných lidmi.“

Sám Steve Cousins k tomu dodává: „Relay je skutečně v celosvětovém měřítku prvním autonomním roznáškovým robotem, který se dokáže bezpečně orientovat v prostorech obývaných lidmi. Doposud byly podobné roboty omezeny na vytyčení pevných tras nebo byly využitelné pouze ve vymezených prostorech. Náš hlavní cíl vždy byl vyvinout robot, který bude pomáhat lidem. Jeho interakce s nimi by proto měla být co nejpříjemnější a nejpřívětivější.“ 

Robot Relay – malý komorník

Robot Relay (obr. 2) je necelý jeden metr vysoký, se štíhlým trupem o průřezu necelého půl metru. Se svým prostředím komunikuje prostřednictvím dotykové obrazovky, chytrého telefonu a zvukovými signály. Prostor pro přepravu předmětů je umístěn v jeho horní části (obr. 3). Během roznášky je schopen samostatně ovládat výtahy, a proto je velmi vhodný pro roznášku v komplexech budov, jakými jsou úřady, nemocnice nebo hotely. Tento „komorník“ je schopen přinést nápoje, léky nebo ručníky stejně jako jeho lidský kolega. Po ukončení úlohy se Relay automaticky vrací do své dobíjecí stanice.

Prototyp robotu Relay byl poprvé po­užit v praxi před třemi roky pro roznáškovou službu v hotelu. Jeho dalším působištěm byla bytová jednotka a průmyslová hala. Roboty společnosti Savioke do dnešního dne doručily na území USA, Asie a Blízkého východu na 100 000 zásilek. Využití robotu Relay by mělo být podle plánů v blízké budoucnosti zahájeno také v Německu a Francii.  

Závěr

Vítěze soutěže o cenu IERA 2017 vybírala porota složená z vysoce postavených členů IFR a IEEE/RAS. V letošním roce byli vybráni čtyři finalisté, kteří se do soutěže přihlásili se svými inovativními řešeními:

Videozáznam, na kterém je v akci zachycen robot Relay, je přístupný na https://www.youtube.com/watch?v=AiZj7LTMjzs. Více informací o Mezinárodní federaci robotiky (IFR) lze nalézt na www.ifr.org.

(jh)

Obr. 1. Předávání ceny IERA – zleva doprava: Satoshi Tadokoro, prezident IEEE-RAS, Arturo Baroncelli, (dnes již bývalý) prezident IFR, Steve Cousins, výkonný ředitel společnosti Savioke, Erwin Prassler, viceprezident IEEE-RAS (foto: IFR)

Obr. 2. Steve Cousins a robot Relay

Obr. 3. Robot Relay má v horní části box pro ukládání donášených předmětů, a může tak zajišťovat roznáškovou službu např. v hotelech (foto: Savioke)