Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Mezinárodní konference o sběrnici CAN

Mezinárodní konference iCC (International CAN Conference) je bezkonkurenční platformou pro prezentaci nejnovějšího vývoje sběrnic CAN, CAN FD a CAN XL a příslušných protokolů. Na této akci se již léta setkávají odborníci z celého světa a z nejrozmanitějších oblastí použití sběrnice CAN.

Konference je ojedinělá ve své cílové skupině a nabízí účastníkům možnost seznámit se s nejnovějším vývojem sběrnice CAN. Je to akce pro prezentaci výsledků výzkumu a vývoje v oblasti sběrnice CAN a současně pro diskusi o zkušenostech z jejího uplatnění v praxi, a to za účasti mezinárodních odborníků – včetně např. Pavla Píši z FEL ČVUT, který bude předsedat sekci věnované zabezpečení sběrnice CAN. Požadavky na zabezpečení jsou zvláště silné při použití CAN ve vozidlech a jiných dopravních prostředcích (diskutovat se bude mj. o CAN v lodní dopravě). Stejná pozornost však bude věnována také otázkám funkční bezpečnosti CAN.

Konference se uskuteční 14. a 15. května 2024 v Baden-Badenu v Německu. Bližší informace a možnost přihlášení: https://www.can-cia.org/icc.          

(Bk)