Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Mezinárodní konference EMVA

Ve dnech 13. a 14. května 2011 se v Amsterdamu (Nizozemí) konala mezinárodní konference Evropského sdružení pro strojové vidění EMVA (www.emva.org).
 
Jako tradičně zde byly prezentovány výsledky celoevropského marketingového průzkumu zaměřeného na vývoj trhu v oboru. Trh opět, po době poklesu, roste ve všech svých segmentech, mimořádně silně zejména v oblasti prodeje průmyslových kamer. V celkovém objemu trhu jsou ovšem na prvním místě aplikačně a zákaznicky specifické systémy pro strojové vidění. Samotné komponenty, jako právě kamery, za nimi zaostávají.
 
Speciální pozornost byla na konferenci věnována domácímu trhu v zemích Beneluxu a trhu ve Francii. V Beneluxu se vývoj v oblasti strojového vidění soustředil okolo významných univerzit (Delft, Eindohoven, Leuven, Cáchy – jistěže Cáchy jsou v Německu, ale Nizozemci počítají k Beneluxu i část Německa a Francie se společnou historií a charakterem hospodářství). Na rozdíl od jiných zemí zde nepřevažují zákazníci z automobilového průmyslu a strojírenství, ale spíše z výroby elektroniky, lékařské techniky a zemědělství. Právě aplikacím strojového vidění v zemědělství byla věnována přednáška Ricka van Zeddeho z univerzity ve Wageningenu (Nizozemí). V Nizozemí je stupeň automatizace v zemědělství značný, a proto je zde poptávka po systémech strojového vidění pro stroje na automatické jednocení a pletí, na třídění sazenic, na sklizeň ovoce a zeleniny nebo např. na automatické stříhání kvetoucích růží.
 
Další zajímavý obor uplatnění systémů strojového vidění představili Claus Risager a Anders Petersen z Dánského technického ústavu – servisní roboty. To, že se bude robotika rozvíjet jako celek, je zřejmé, ale právě servisní roboty mají mít podle prognostiků největší dynamiku rozvoje. Mnohé servisní roboty se uplatňují v zemědělství: roboty na sklízení ovoce a zeleniny, roboty na dojení mléka, roboty na čištění stájí atd. Zajímavé příklady se nacházejí také ve zdravotnictví – např. robot vybavený kamerou a systémem zpracování obrazu údajně dokáže odebrat vzorek krve lépe než zdravotní sestra. Samostatnou kapitolou jsou různé asistenční roboty a systémy, které dokážou sledovat chování určené osoby (např. nemocného člověka) a v případě potíží mu pomoci nebo pomoc přivolat.
 
Těžištěm konference EMVA je ovšem diskuse mezi účastníky a dvojstranná jednání. Mluvil jsem zde s účastníky opravdu z celé Evropy, od Velké Británie až po Rusko. Je škoda, že čeští odborníci si na konference EMVA cestu nenašli (byl jsem tu z ČR sám). Jistě, účast na konference EMVA není levná, ale jako příležitost k osobnímu setkání s kolegy a potenciálními partnery a pro výměnu názorů a zkušeností je nepominutelná.
Petr Bartošík
 
Obr. 1. Konference EMVA 2011 v Amsterdamu