Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Metody zlepšení PI regulace

Automa 1/2001

Metody zlepšení PI regulace

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Stupeň volnosti PI regulace,
kaskádní a poměrová regulace,
dopředná a zpětná vazba,
dopravní zpoždění.

doc. Petr Klán, Ústav informatiky Av ČR a Univerzita Pardubice
pklan@cs.cas.cz