Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Metoda FDT jednomyslně přijata za standard IEC

Organizace FDT Group AISBL (www.fdtgroup.org) oznámila, že specifikace FDT (Field Device Tool) byla 29. května 2009 mezinárodní normotvornou komunitou, reprezentovanou 26 národními výbory pro standardizaci, členy podvýboru IEC SC 65E, jednomyslně přijata za mezinárodní standard s označením IEC 62453. Vedle států, které jsou členy podvýboru IEC SC 65E, schválilo specifikaci FDT ve všech jejích částech ještě dalších osm zemí. Všechny dokumenty budou brzy dostupné u IEC. Klaus-Peter Lindner, viceprezident organizace FDT Group pro partnerské vztahy a standardizaci, prohlásil: „Organizace FDT Group vložením tohoto svorníku završila svůj primární účel, tj. zavedla FDT jako uznávaný celosvětový standard. Jednohlasné přijetí národními výbory a navíc souhlas zemí, které se přímo nepodílejí na procesu standardizace, jsou dokladem podpory a zájmu, kterým se metoda FDT nyní těší.“ Ředitel pro výzkum poradenské firmy ARC Advisory Group Wil Chin uvedl: „Formální prohlášení metody FDT za standard IEC spolu s jejím přijetím téměř všemi dodavateli automatizační techniky dále podpoří již nyní výrazný zájem o tuto techniku v podnicích se spojitou, hybridní i nespojitou výrobou.“ Organizace FDT Group se bude dále věnovat údržbě a zdokonalování metody FDT podle připomínek konečných uživatelů a budoucího vývoje techniky. Uživatelé mohou nyní snadno použitelnou metodu FDT s důvěrou využívat s vědomím, že má veškerou podporu mezinárodní automatizační komunity.

[FDT Group News, 19. června 2009.]

(sk)