Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

MES MERZ zajistí sběr dat a plánování výroby ve společnosti SEPOS

Společnost MERZ zahájila spolupráci s firmou SEPOS na implementaci výrobního informačního systému MES MERZ. Nový informační systém v budoucnu pomůže tomuto českému výrobci a prodejci dveří a zárubní se sběrem dat a plánováním výroby.

 
V první etapě implementace bude realizována předprojektová analýza, jejíž dokončení je plánováno do 9. listopadu 2015. V analýze budou detailně rozpracovány funkční požadavky jak na výrobní sběr dat, tak i na kapacitní plánování. V této etapě je počítáno s vypracováním podrobné specifikace požadavků na software (SRS – Software Requirements Specification) včetně harmonogramu, popisu funkcí a součinnosti obou stran. V další fázi projektu je plánováno pilotní zavedení na jednom stroji či skupině strojů, s následným rozšířením na další stroje.
 
Cílem implementace nového informačního systému je především umožnit managementu společnosti Sepos mít přehled o dění ve výrobě a zajistit kvalitní data pro přehled o skutečné výkonnosti zařízení a obsluhy, dostupnosti zařízení a stavu zakázek. Dalším cílem je nabídnout obsluze uživatelsky přívětivý dialog a přehledný souhrn informací ke každé zakázce a výkonu. Rovněž bude vybudována infrastruktura jednotného systému sběru výrobních dat, který do budoucna zajistí pokrytí celého výrobního procesu.

(ed)