Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

MES Hydra – nový výrobní informační systém na českém trhu

Neduhy výrobních podniků, které současná ekonomická krize ještě zvýrazňuje, jsou všeobecně známé: nedostatečná pružnost reakce na požadavky zákazníků, dlouhá průběžná doba výroby, velká rozpracovanost, velké skladové zásoby, značný podíl neproduktivních činností. Snahy podnikového managementu o jejich odstraňování však často narážejí na nedostatek informací. V podnikových informačních systémech (ERP), které jsou dnes již běžným nástrojem podnikového řízení, totiž ve většině případů chybějí aktuální, věrohodné a v potřebné míře také agregované údaje z výrobních provozů, na jejichž základě by bylo možné výrobní procesy sledovat, vyhodnocovat, řídit a také zlepšovat.
 
Společnost ICZ, která se dlouhodobě zabývá problematikou informačních systémů na podporu podnikových procesů v oblasti výroby a logistiky, se rozhodla nabídnout svým zákazníkům kromě vlastního produktu pro sběr dat z výroby ADC Promis také komplexnější řešení: systém, který je na světovém trhu již delší dobu nabízen a počet jeho instalací ve výrobních podnicích různého charakteru tomu odpovídá. Podmínkám výběru tedy nejlépe vyhověl produkt MES Hydra, vyvinutý německou společností MPDV Mikrolab GmbH. Firma ICZ se tak v březnu letošního roku stala dalším členem mezinárodní partnerské sítě MPDV.
 

MES Hydra poskytuje aktuální údaje o výrobě

 
MES Hydra je typický představitel tzv. výrobních informačních systémů nové generace, jejichž cílem je zabezpečit plynulý tok informací podél vnitropodnikových výrobních a logistických procesů a umožnit jejich využití jak na provozní, tak i podnikové úrovni řízení. To v praxi mimo jiné znamená, že provozní manažeři (mistři, plánovači) mají k dispozici aktuální, přesné a věrohodné podklady pro odpovědi na tyto otázky:
– v jakém stavu rozpracovanosti je daná výrobní zakázka,
– které zakázky jsou ohroženy ve svém plnění,
– kde a v jakém stavu je materiál potřebný pro realizaci dané operace,
– jaká je aktuální dostupnost výrobních zdrojů,
– kde počet neshodných výrobků překračuje normu,
– jaký je aktuální výkon jednotlivých strojů, pracovníků, středisek,
– jak lze minimalizovat důsledek poruchy stroje,
– je aktuální výrobní plán ještě reálný, jaké jsou důsledky jeho změny.
 
Drtivá většina odpovědí je přitom dostupná „stiskem klávesy“ na počítači v kanceláři, v přehledném, často grafickém formátu, bez obcházení dílny, zjišťování potřebných údajů a jejich následného zadávání do počítače. Nový operativní plán lze vytvořit ve více variantách a vybrat z nich tu optimální.
 

Sběr dat přímo z výroby

 
Popisovaná situace je důsledkem toho, že informace o průběhu výroby jsou získávány přímo z jednotlivých pracovišť, mnohdy automaticky, někdy vstupem obsluhy (operátora). Základním technickým prostředkem systému MES Hydra určeným pro sběr dat je průmyslový terminál s dotykovým displejem, který je umístěn ve výrobě a mimo jiné zajišťuje:
 • zpracování dat ze senzorů instalovaných v jednoúčelových zařízeních nebo starších strojích s jednodušším řízením (např. čítače cyklů u lisů),
 • obousměrnou komunikaci s řídicími systémy PLC strojů či průmyslových robotů na bázi jak existujících standardů (OPC server), tak specializovaných řešení (prostřednictvím této komunikace lze získávat potřebné technologické údaje, ale v opačném směru také např. distribuovat programy NC),
 • zpracování dat ze systémů automatické identifikace (čtečky čárového kódu a tagů RFID), průmyslových vah či manipulačních zařízení,
 • vstup dat zadávaných obsluhou.
Pro pracovníky výroby (operátory strojů) je však tento terminál zároveň užitečným komunikačním nástrojem, který jim umožňuje vyhledávat a zobrazovat všechny výrobní a technologické informace dostupné elektronicky (kusovníky, výkresy, seřizovací a pracovní postupy, ilustrační obrázky a fotografie apod.), a omezovat tak oběh papírových dokumentů.
 

Řízení kvality a materiálových toků

 
Údaje získané z výroby zmíněným způsobem lze také využít pro systém řízení kvality a sledování výroby, a snadno tak např. zjišťovat:
 • z jakých materiálových položek za jakých technologických podmínek byl vyroben daný výrobek nebo skupina výrobků (šarže),
 • do kterých výrobků nebo vyrobených šarží byla použita daná materiálová položka,
 • jaké byly výsledky průběžné či finální kontroly daného výrobku nebo vyrobené šarže,
 • které parametry neshodných výrobků jsou nejčastěji mimo toleranci.
Materiálové toky ve výrobě je však možné nejen sledovat, ale i řídit: ve spojení se systémy řízení skladů (WMS) lze např. reagovat na pokles materiálových zásob ve výrobě (Kanban) nebo v závislosti na aktuálním výrobním plánu směrovat vyrobený meziprodukt.
 
Informace získané z výrobního procesu jsou ale důležité i pro střední a vyšší management, který potřebuje mimo jiné vědět:
 • jaké jsou hlavní typy prostojů a jejich příčiny,
 • ve které fázi materiálového toku vznikají největší ztrátové doby,
 • jaké jsou hlavní důvody vzniku neshodných výrobků,
 • zda jsou výrobní pracovníci správně motivováni,
 • které procesy nepřinášejí potřebnou míru přidané hodnoty,
 • jaká je produktivita a provozní efektivnost jednotlivých pracovišť, úseků a středisek.
Odpovědi na tyto otázky lze získat buď přímo ze systému MES Hydra (prostřednictvím klientské aplikace nainstalované na běžném PC) nebo zprostředkovaně po převzetí výrobních údajů a jejich dalším zpracování na podnikové úrovni (podnikový informační systém ERP, manažerský informační systém MIS).
 

Modulární, komplexní systém pro různá odvětví

 
Vysoká užitná hodnota systému MES Hydra, kterou oceňují jak jeho uživatelé, tak dodavatelé, je dána zejména jeho modularitou, komplexností, nezávislostí na odvětví, použitými komunikačními a integračními standardy a především kompetencí, která spočívá v dlouholetých zkušenostech výrobce systému s vývojem a provozem systémů MES.
 
Podrobnější informace o systému MES Hydra je možné získat na webové adrese http://www.i.cz.
 
Josef Černý, konzultant a vedoucí odd.
logistických operací, ICZ
 
Obr. 1. Funkce výrobního informačního systému MES Hydra