Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Merz, spol. s r. o., ohlásila vývoj nového softwaru typu SCADA/HMI za přímé podpory EU

Automa 7/2000

Ing. Jiří Merz,
Merz, spol. s r. o.

Merz, spol. s r. o., ohlásila vývoj nového softwaru typu SCADA/HMI za přímé podpory EU

Liberecká společnost Merz, spol. s r. o., ohlásila začátkem června zahájení vývoje zcela nového programového systému typu SCADA/HMI (Supervisory Control and Data Acqusition/Human Machine Interface). Půjde o multiplatformní software s funkčními schopnostmi odvozenými od osvědčených vizualizačních a monitorovacích systémů a současně implementujícími nejmodernější softwarové technologie, jako je podpora standardu XML, OPC (Object Linking and Embedding for Process Control), databáze pracující v reálném čase atd. Vývoj je od začátku koncipován jako nezávislý na operačním systému. Velký důraz je kladen zejména na efektivní využívání prostředků a vlastností nabízených operačním systémem Linux, ale podporovány budou i tradiční rodiny systémů MS Windows a MS Windows CE. Nákladný vývoj, jež počítá s účastí dalších tří zahraničních subjektů, by nebylo možné zahájit bez finanční podpory od Evropské komise, kterou společnost Merz získala. Projekt byl zařazen do 5. rámcového programu podpory výzkumu a vývoje, jenž se v posledních letech otevřel, díky asociační dohodě, i firmám z České republiky. Mezinárodní komise sestavená z reprezentantů členských zemí EU, jež posuzovala jednotlivé přihlášené projekty, ocenila především technickou úroveň, originalitu a invenci projektu a doporučila jej k financování. Celková výše grantu dosáhne v průběhu osmnáctiměsíčního vývoje téměř 0,5 mil. EUR.