Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Měřicí zesilovač s displejem pro platinová čidla teploty

číslo 11/2004

Měřicí zesilovač s displejem pro platinová čidla teploty

Obr. 1.

TR2432 je univerzální měřicí zesilovač s displejem určený pro platinová čidla teploty. Elektronika zesilovače automaticky rozpozná, zda je připojeno čidlo typu Pt100 nebo Pt1000; přitom nezáleží na tom, zda se jedná o dvou-, tří- nebo čtyřvodičový typ. Rozsah měřených teplot je –40 až +300 °C. Pro spojité měření teploty, např. v potravinářském průmyslu, má TR2432 nastavitelný analogový výstup 4 až 20 mA nebo 0 až 10 V. Na čtyřmístném displeji (desetisegmentový LED) je možné kdykoliv číst aktuální teplotu; není-li to nutné, např. v aplikacích, kdy je jednoznačně požadován pouze teplotní vysílač, může být zobrazení vypnuto.

Přídavně mohou být přímo, pomocí spínacího výstupu, hlídány kritické stavy, např. nedosažení nebo překročení mezních teplot. Lze naprogramovat i hysterezi a spínací okénko. Volitelná je i spínací funkce tranzistorových PNP nebo NPN spínacích výstupů, tzn. zda při dosažení určené teploty výstup sepne nebo rozepne. Místo dvou přístrojů k měření a spínání je tak možné použít pouze jeden. To vede k časovým úsporám a ke snížení nákladů na montáž a údržbu.

ifm electronic, spol. s r. o., http://www.ifm-electronic.cz, e-mail: info.cz@ifm-electronic.com

Inzerce zpět