Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Měřicí zařízení pro řízení spotřeby energie od Phoenix Contact

Nová zařízení EMpro od společnosti Phoenix Contact jsou určena k měření spotřeby energie, monitorování distribuční sítě a ke komunikaci mezi zařízeními v síti. Díky zařízením EMpro jsou všechny naměřené údaje dostupné centrálně i místně. Zařízení je možné rozšířit o funkční a komunikační moduly. Řada EMpro zahrnuje celkem tři typy zařízení. Měřicí zařízení EMpro MA250, které se umísťuje na montážní lištu, se používá pro měřicí úkoly v rozváděčích řízeného stroje. Zařízení lze začlenit do komunikačních systémů Modbus a JBus pomocí integrovaného rozhraní RS-485. Druhý typ, univerzální měřicí zařízení EMpro MA400, je určen k montáži do čelního panelu rozváděče a plní veškeré běžné měřicí úkoly v hlavních rozvodných panelech až do 500 V AC. Za použití zásuvného komunikačního modulu RS-485 je možné výrobek začlenit do systémů Modbus a JBus. Třetí typ, měřicí zařízení EMpro MA600, je vhodný pro veškeré měřicí úkoly v napájecích systémech do 700 V AC. Prostřednictvím zásuvných rozšiřujících modulů je možné toto zařízení přeměnit na komunikační prvek, a lze je tudíž integrovat do systémů provozních sběrnic a komunikační sítě. Webový server integrovaný do ethernetových komunikačních modulů usnadňuje dálkový přístup z hlavní řídicí místnosti. Kromě toho jsou pro toto měřicí zařízení dostupná následující komunikační rozhraní: RS-485/ethernetová brána s webovým serverem, RS-485, JBus a Modbus RTU, stejně jako Profibus-DP a Profibus DSub.
 
Phoenix Contact, s. r. o., tel.: 542 213 401, e-mail: obchod@phoenixcontact.com, www.phoenixcontact.cz