Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Měřicí technika pro potravinářství

číslo 8-9/2004

Měřicí technika pro potravinářství

Prodejní program společnosti Level Instruments zahrnuje kompletní sortiment přístrojů pro měření výšky hladiny, průtoku, tlaku, teploty a vlhkosti pro potravinářství. Spolehlivost přístrojů je ověřena dlouholetým provozem v nejrůznějších aplikacích po celém světě.

Měřicí technika v potravinářství musí splňovat přísná kritéria a musí se vypořádat s požadavky, jež nejsou v jiných oblastech obvyklé. Snímače musí vyhovovat hygienickým standardům a musí být odolné sanitaci výrobního zařízení horkou vodu, párou nebo dezinfekčními prostředky. Často se pracuje ve velkém rozsahu pracovních teplot a měřené médium má proměnlivou hustotu. V zásobnících bývají takřka pravidelně míchadla, na hladině se vyskytuje pěna a pracuje se s médii, která se snadno usazují nebo krystalizují. U sypkých médií je problém se sypnými úhly. Pro dávkování vstupních surovin nebo měření množství vyrobených produktů je požadována velká přesnost měření.

Limitní hladinové spínače s velkou přesností měření

Společnost Level Instruments nabízí a dodává velké množství limitních hladinových spínačů firmy UWT Level Control (vibrační a rotační spínače). Výhodou těchto limitních spínačů je to, že pracují nezávisle na dielektrické konstantě, vodivosti či prašnosti materiálu v nádrži. Limitní spínače hladin německé firmy UWT jsou natolik spolehlivé, že jejich záruční doba je 36 měsíců. Jejich základní technické údaje jsou v tab. 1.

Tab. 1. Základní technické údaje hladinových spínačů

Typ Rotonivo RN 3000 Rotonivo RN 4000 (low cost) Vibranivo VN 2000 Vibranivo VN 4000 (low cost)
Pouzdro (krytí) hliník (IP66) plast PA (IP66) hliník (IP66)
Certifikáty ATEX II 1/2 D ATEX II 1/3 D ATEX II 1/2D
Teplota –20 až + 220 °C (max. +600 °C) –20 až + 80 °C –20 až +150 °C
Tlak max. 1 MPa max. 80 kPa max. 1,6 MPa
Hustota od 20 g/l (tři stupně citlivosti) od 100 g/l (tři stupně citlivosti) od 8 g/l (dva stupně citlivosti) od 75 g/l
Napájení 110 až 120 V nebo 220 až 240 V AC, 50 až 60 Hz, 24 nebo 48 V AC 50 až 60 Hz, 24 V DC 19 až 253 V AC, 19 až 60 V DC (relé), 18 až 50 V DC (PNP)
Připojení G1“, G11“, G11“, NPT11“, NPT11“, M30 × 1,5, M32 × 1,5 G1“, G11“, NPT1“, M30 × 1,5, M32 × 1,5 R1“, NPT11“ R11“
Ložisko kuličkové ložisko s těsněním na hřídeli
Oscilátor ocel DIN 1.4301nebo 1.4571 ocel DIN 1.4301

Vibrační hladinové spínače Vibranivo (obr. 1) vynikají spolehlivostí a bezúdržbovým provozem. Jsou to limitní dotykové spínače, které mohou být použity jako detektory maximální, střední nebo minimální hladiny ve velkých silech s drobným sypkým materiálem. Vidličky spínače vibrují s frekvencí 125 Hz. Při styku s materiálem dojde k zatlumení vibrací a změně výstupního signálu. Vibrační spínač Vibranivo s označením VN 2000 je vhodný pro veškeré jemně zrnité a práškové materiály i pro materiály s malou hustotou, do 8 kg/m3 (8 g/l).

Obr. 1.

Obr. 1. Vibranivo VN 4000 – levný a spolehlivý hladinový spínač pro granule a sypké materiály a také pro použití do prostředí s nebezpečím výbuchu prachu

Rotační hladinové spínače Rotonivo (obr. 2) jsou určeny k detekci polohy hladin sypkých materiálů ve všech typech nádrží a sil. Jejich výhodou je spolehlivost, jednoduchá funkce, nízké náklady na údržbu, kompaktní provedení, malé rozměry, velká odolnost proti teplotám (do 220 °C, speciální verze do +600 °C) a tlakům (do 1 MPa). Montáž snímače může být horizontální, vertikální i šikmá. Podle potřeby lze zvolit trubkové nebo lanové prodloužení (lanové ovšem pouze pro vertikální instalaci). Další výhodou, jež usnadňuje instalaci, je otočný kryt elektroniky. Snímače jsou k dispozici i v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu, s možností volby napájení a připojení k výrobnímu zařízení.

Rotační a vibrační hladinové spínače UWT pro sypké materiály jsou standardně používány pro limitní detekci množství např. mouky, cukru, koření, prášků, soli, kávových zrn, kakaových bobů, syrovátkového prášku, obilí, sušené zeleniny, granulované potravy pro zvířata, průmyslového hnojiva apod.

Obr. 2.

Obr. 2. Rotonivo RN 3000 – spolehlivý, multifunkční a bezúdržbový rotační spínač je vhodný pro indikaci hladin práškových a sypkých materiálů – univerzální, modulární provedení je vhodné také pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu prachu

Kapacitní limitní hladinový spínač s označením Pointek CLS 100 se výborně osvědčil nejen při měření polohy hladiny, ale také při indikaci přítomnosti produktů v potrubí, např. sirupu (při výrobě bonbonů), jogurtu, vody na mytí lahví v nejrůznějších provozech apod.

Kontinuální měření výšky hladiny kapalin a sypkých látek

Kontinuální měření výšky hladiny bývá v oblasti potravinářství nejčastější. Mezi nejběžněji používané měřicí systémy patří ultrazvuková vyhodnocovací jednotka AiRanger, která je nabízena ve třech typech, dříve označovaných SPL, DPL Plus a XPL Plus, nyní s označením LU01, LU02 a LU10. Jednotka AiRanger je určena pro přesné a spolehlivé měření hladin na jednom, dvou nebo až deseti měřicích místech pomocí jedné vyhodnocovací jednotky. Snímače mohou být instalovány ve vzdálenosti až 365 m od vyhodnocovací jednotky. Údaje na prosvětleném LCD jsou uvedeny ve fyzikálních jednotkách volitelných uživatelem.

Systémy AiRanger v kombinaci s ultrazvukovým senzorem XLS/XLT jsou ideální pro objemné a vysoké zásobníky (do 60 m), např. pro skladování obilí.

Zajímavou aplikací systému AiRanger, kterou se může společnost Level Instruments pochlubit, je měření výšky hladiny v zásobníku s mléčnou čokoládou, což bývá z hlediska měření problematické médium. Také tam se dobře osvědčil měřicí software Sonic Intelligence®, který je součástí hladinoměrů vyráběných společností Siemens – Milltronics Process Instruments a dodávaných v ČR a SR společností Level Instruments.

Metoda zpracování signálu pomocí softwaru Sonic Intelligence je ověřena ve více než jednom milionu aplikací po celém světě. Tento neustále modernizovaný software pro zpracování echa ultrazvukového snímače zajišťuje konzistentní a spolehlivá data dokonce i v náročných podmínkách, při vzniku pěny a turbulencí, které mohou jiné přístroje vyřadit z provozu. Program rozlišuje mezi skutečným signálem odraženým od hladiny měřeného materiálu a falešnými signály, generovanými překážkami nebo elektrickým šumem. Výsledkem je opakovatelné, rychlé a spolehlivé měření.

Obr. 3.

Obr. 3. Kompaktní ultrazvuková sonda Probe měří výšku hladiny bylinného likéru v závodě Becherovka, a. s.

Ultrazvukové hladinoměry jsou vhodné také pro prašné materiály, např. v mlýnech pro měření výšky hladiny mouky. Zajímavou aplikací kompaktních sond Probe je měření ve společnosti Becherovka, a. s. (obr. 3). Zde je nainstalováno sedm sond Probe v provozu dávkování surovin i měření hladiny hotového likéru.

Ultrazvukové hladinoměry jsou rovněž instalovány v nejrůznějších provozech známých pivovarů, např. pro měření výšky hladiny upravené pitné vody1), kompletní měření výšky hladin při výrobě sladu, měření hladiny piva ve varně apod. Spolehlivost měření zde zajišťují ultrazvukové hladinoměry společnosti Siemens Milltronics.

Společnost Danone Benešov se rozhodla nainstalovat převodník tlaku společnosti Fuji Electric pro měření hladiny jogurtu v přibližně desetimetrovém zásobníku.

Zajímavou aplikací radarového hladinoměru IQ 300 je měření výšky hladiny jeleního loje, krémů a suspenzí při výrobě kosmetických prostředků.

Hladinoměr IQ 300 s teflonovou anténou je nainstalován v několika aplikacích pro měření cukrové šťávy. Tento typ hladinoměru zde bývá umístěn proto, že je odolný proti častým sanitacím párou o vysoké teplotě.

Cukrovary

Společnost Level Instruments rovněž dodává měřicí techniku pro cukrovary. Mezi nejpoužívanější dodávané přístroje patří ultrazvuková kompaktní sonda Probe a ultrazvukový hladinoměr MiniRanger Plus a také systém AiRanger v kombinaci s ultrazvukovým senzorem Echomax o požadovaném měřicím rozsahu.

V cukrovarech taktéž spolehlivě měří radarové hladinoměry IQ 300. Měří množství řepných bulev, výšku hladiny řepného roztoku, cukrové šťávy v krystalizátorech, cukru v odstředivkách a množství surovin v zásobnících.

Měření průtoku produktů a upravené pitné vody

Speciální aplikací je měření průtoku sádla při teplotě přibližně 80 °C. Požadovaná velká přesnost měření je zaručena ultrazvukovým průtokoměrem Fluxus, vyráběným berlínskou firmou Flexim GmbH. Průtokoměr Fluxus je ultrazvukový snímač pro měření průtoku kapalin bez nutnosti narušení stěny potrubí a tím i toku média – snímače jsou montovány na vnější stranu stěn potrubí. Není nutná instalace součástí, které by byly umístěny uvnitř potrubí. Nedochází ani k poklesu tlaku a následnému přerušení chodu technologie. Ultrazvukové průtokoměry reagují rychle na náhlé změny průtoku a tím zaručují spolehlivé a přesné měření i v nepříznivých podmínkách.

Kompletní dodávky pro potravinářství

Společnost Level Instruments je připravena kompletně dodat měřicí techniku pro oblast potravinářství, včetně bezplatného technického poradenství, vypracování návrhu řešení, zapůjčení snímačů a jejich vyzkoušení u zákazníka. Nabízí přitom široký sortiment hladinoměrů v různých stupních přesnosti. Zákazníci mohou volit z kompletní řady radarových, ultrazvukových i elektromechanických hladinoměrů a z široké palety limitních hladinových spínačů.

Všechny dodávané přístroje odpovídají příslušným českým i evropským normám.

(Level Instruments)


1) Je-li voda používána přímo do potravin nebo nápojů, nemusí být kvalita pitné vody dostačující. Proto se voda dodatečně upravuje, např. filtrací a sterilizací uv světlem.

LEVEL INSTRUMENTS spol. s r. o.
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 596 622 884, 596 622 618
fax: 596 620 618
hot-line: 602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz

Inzerce zpět