Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Měřicí technika pro kontrolu jakosti

Dvaadvacátý ročník konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti, spojené s výstavou měřicí, kontrolní a zkušební techniky, se uskuteční 12. a 13. března 2013 v kongresovém centru Primavera v Plzni.

Cílem konference je seznámit její účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti měřicí, kontrolní a zkušební techniky, včetně přístrojového vybavení, softwaru a počítačové podpory metrologie. Jde o měření při kontrole kvality výroby, resp. výrobního procesu, při kontrole a zkouškách vyráběných součástí i strojů a při kalibraci měřidel. Program konference je sestaven tak, aby její účastníci v nejkratší době získali co nejvíce potřebných informací, měli možnost konzultovat metrologické otázky s vystavovateli a výrobci měřicí techniky a vyměňovat si zkušenosti s ostatními účastníky konference. Na závěr druhého dne konference bude zařazen workshop na aktuální téma, které bude vybráno až na základě průzkumu zájmu o jednotlivé současné problémy v oboru metrologie a měření.

Dvacátá druhá mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti a navazující výstava jsou určeny metrologům, pracovníkům útvarů managementu kvality, technických kontrol a zkušeben, dále technologům, konstruktérům měřidel, pracovníkům investičních útvarů, technické obsluhy výroby a vedoucím pracovníkům výrobních jednotek. Potřebné informace pro svou práci získají i pracovníci ČMI, autorizovaných metrologických středisek, akreditovaných kalibračních a zkušebních laboratoří, akreditačních, popř. certifikačních orgánů a pedagogové odborných vysokých a středních škol.

Na výstavě budou představeny novinky měřicí, zkušební a kontrolní techniky. Předchozího ročníku konference a výstavy se zúčastnilo 32 přímých vystavovatelů, kteří zastupovali více než 122 firem z 21 zemí. Výstava bude otevřena po celou dobu konání konference.

Konference je zaměřena na oblast průmyslové výroby, zejména strojírenství, automobilového průmyslu, metalurgie, elektrotechniky a elektroniky, opravárenství a navazujících oborů.

Přihlášku najdou zájemci na adrese www.csvts.cz/cms/.   

(ed)