Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Měřicí technika pro kontrolu jakosti

Dvaadvacátý ročník konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti, spojené s výstavou měřicí, kontrolní a zkušební techniky, se uskuteční 12. a 13. března 2013 v kongresovém centru Primavera v Plzni.

Cílem konference je seznámit její účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti měřicí, kontrolní a zkušební techniky, včetně přístrojového vybavení, softwaru a počítačové podpory metrologie. Jde o měření při kontrole kvality výroby, resp. výrobního procesu, při kontrole a zkouškách vyráběných součástí i strojů a při kalibraci měřidel. Program konference je sestaven tak, aby její účastníci v nejkratší době získali co nejvíce potřebných informací, měli možnost konzultovat metrologické otázky s vystavovateli a výrobci měřicí techniky a vyměňovat si zkušenosti s ostatními účastníky konference. Na závěr druhého dne konference bude zařazen workshop na aktuální téma, které bude vybráno až na základě průzkumu zájmu o jednotlivé současné problémy v oboru metrologie a měření.

Dvacátá druhá mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti a navazující výstava jsou určeny metrologům, pracovníkům útvarů managementu kvality, technických kontrol a zkušeben, dále technologům, konstruktérům měřidel, pracovníkům investičních útvarů, technické obsluhy výroby a vedoucím pracovníkům výrobních jednotek. Potřebné informace pro svou práci získají i pracovníci ČMI, autorizovaných metrologických středisek, akreditovaných kalibračních a zkušebních laboratoří, akreditačních, popř. certifikačních orgánů a pedagogové odborných vysokých a středních škol.

Na výstavě budou představeny novinky měřicí, zkušební a kontrolní techniky. Předchozího ročníku konference a výstavy se zúčastnilo 32 přímých vystavovatelů, kteří zastupovali více než 122 firem z 21 zemí. Výstava bude otevřena po celou dobu konání konference.

Konference je zaměřena na oblast průmyslové výroby, zejména strojírenství, automobilového průmyslu, metalurgie, elektrotechniky a elektroniky, opravárenství a navazujících oborů.

Přihlášku najdou zájemci na adrese www.csvts.cz/cms/.   

(ed)