Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Měřicí technika pro kontrolu jakosti 2009

Česká metrologická společnost pořádá 18. a 19. března 2009 v Plzni (Dům kultury Inwest) mezinárodní konferenci Měřicí technika pro kontrolu jakosti. Konference je spojena s výstavou měřicí, kontrolní a zkušební techniky z oblasti strojírenských měření (měření rozměrů a negeometrických veličin, přístroje pro zkoušky materiálu, nedestruktivní defektoskopie, přístroje pro kalibraci měřidel a systémy pro řízení a kontrolu technologických procesů). Výstava bude otevřena po celou dobu konání konference. Na konferenci navazuje fakultativní program (20. března 2009), jehož součástí bude workshop Měření elektrických a neelektrických měření na FEL ZČU a konzultační den, spojený s prohlídkou kalibračních laboratoří a zkušeben.
 
Konference je určena pro pracovníky útvarů řízení kvality, technické kontroly a metrologie, metrologických laboratoří, zkušební techniky, technology a pro učitele vysokých a středních škol příslušného zaměření.
 
Bližší informace o mezinárodní konferenci Měřicí technika pro kontrolu jakosti poskytne sekretariát ČMS (paní Ivana Vidimová), tel. a fax: 221 082 254, e-mail: cms-zk@csvts.cz, nebo je lze získat přímo na adrese: Česká metrologická společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Úplná nabídka odborných akcí ČMS je na internetové adrese
(ed)