Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Měřicí přístroje a zařízení firmy Kobold pro potravinářství

Společnost Kobold Messring GmbH patří mezi členy organizace EHEDG – konsorcia výrobců zařízení, zástupců potravinářského průmyslu, výzkumných ústavů a zdravotnických zařízení. Ve svém sortimentu má množství přístrojů splňujících požadavky EHEDG.
 

Hygienické připojovací systémy

Společnost Kobold používá pro potravinářství připojovací systém LZE opatřený certifikátem EHEDG. Tento montážní systém je charakterizován minimálním „mrtvým“ prostorem a tím, že v místě spojení s měřicí jednotkou není použito elastické těsnění. Použité materiály jsou bezpečné pro potravinářské a farmaceutické provozy.
 
Aby bylo možné umístit do již existujícího potrubí přístroje s běžným potravinářským šroubením, jsou k dispozici různé adaptéry (např. Tri-Clamp, Varivent, kuželové spoje DIN 11851). Nátrubky (obr. 1) jsou k dispozici se třemi různými závity – M12×1,5, G 1/2" a G 1".
 

Princip připojovacího systému

Měřicí přístroje učené pro potravinářství jsou opatřeny těsnicím kuželem, který je při zašroubování přitisknut k těsnicímu povrchu. Těsnicí hrana se mírně zdeformuje a tlakem působí proti kuželu měřicího přístroje (obr. 2). Tím je zajištěno hygienické spojení bez použití elastického těsnění.
 
Pro instalace teplotních čidel jsou k dispozici dvě kompresní tvarovky s těsněním PEEK (polyetheretherketon). Tento připojovací systém (obr. 3) dovoluje instalovat čidla teploty s různou hloubkou ponoru. Čidlo je utěsněno kónicky tvarovaným válcovým těsněním (pozice 2 na obr. 3) z tepelně velmi odolného materiálu PEEK. Utáhnutím svěrného šroubu (pozice 3) se zcela vyplní mezera mezi snímačem a nátrubkem (pozice 1) a senzor se tlakem utěsní.
 
Často je přivaření prefabrikovaných tvarovek mnohem jednodušší než přivaření nátrubku na potrubí. Pro tyto případy společnost Kobold nabízí tvarovky typu LZE-R, které lze přivařit k potrubí různého průměru. Tyto tvarovky jsou opatřeny odpovídajícím závitem pro měřicí přístroje.
 
Povrch tvarovek odpovídá hygienické třídě H3, drsnost povrchu je Ra 0,8 na vnitřních plochách a Ra 1,6 na vnějších.
Popsané připojovací systémy se uplatní v těchto oblastech:
  • potravinářství a nápojový průmysl,
  • farmaceutický průmysl,
  • biotechnologie,
  • chemický průmysl,
  • procesy čištění a sterilizace CIP a SIP.

Úplná nabídka přístrojů pro potravinářství

Kromě uvedeného upevňovacího systému společnost Kobold disponuje množstvím měřicích a kontrolních přístrojů určených pro potravinářství. V „potravinářském provedení“ jsou k dispozici snímače tlaku a teploty a dále široký výběr průtokoměrů (lopatkových, kalorimetrických a indukčních) a hladinoměrů (vodivostních, kapacitních, mikrovlnných, vibračních, lopatkových a obtokových). Nabídku doplňují přístroje k měření dalších veličin, jako je vlhkost, pH nebo zákal.
 
Podrobné informace o všech výrobcích mohou zájemci nalézt na internetových stránkách www.kobold.com.
 
Petr Tichoň,
KOBOLD Messring GmbH
 
Obr. 1. Nátrubky připojovacího systému LZE s certifikátem EHEDG
Obr. 2. Princip připojovacího systému LZE
Obr. 3. Instalace čidla teploty pomocí dvou kompresních tvarovek s těsněním PEEK (1 – nátrubek, 2 – válcové těsnění, 3 – svěrný šroub)