Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Měřicí moduly pro stejnosměrné i střídavé napětí

Plzeňská společnost TEDIA vyvíjí, vyrábí a dodává na trh množství technických prostředků pro laboratorní nebo průmyslová měření a řízení technologických procesů: komponenty pro PC, externí moduly pro distribuované systémy, multifunkční moduly pro rozhraní USB a rovněž komunikační karty a konvertory rozhraní. Tento článek představuje novinky z oblasti distribuovaných systémů řízení a monitorování procesů, a to nové moduly analogových vstupů řady MicroUnit, stavebnici I/O jednotek s více než desetiletou historií.
 

Základní informace

Moduly analogových vstupů jsou základní prvky všech systémů pro měření a řízení procesů. Je tomu tak i v případě řady MicroUnit (obr. viz inzerát), jejíž základní nabídka obsahuje třináct typů s různě konfigurovanými vstupy určenými pro přímé zpracování signálů snímačů (termočlánky, odporové teploměry, tenzometrické můstky atd.) nebo pro měření unifikovaných napěťových a proudových signálů. Novinkou jsou šesti- a dvanáctikanálové moduly, které umožňují měřit nejen stejnosměrné napěťové a proudové signály v celé škále rozsahů, ale navíc i střídavé signály s frekvencí 50 Hz.
 

Moduly MU-612

Moduly MU-612 mají šest analogových vstupů konfigurovatelných do mnoha napěťových a proudových rozsahů. Analogové signály jsou digitalizovány šestnáctibitovým A/D převodníkem, schopným vykonat až 32 000 měření za sekundu, a signál každého vstupu je vzorkován po dobu 20 ms. Po odměření série vzorků jsou data vstupu zpracována algoritmem zajišťujícím pro stejnosměrné rozsahy obvyklou filtraci; při volbě střídavého rozsahu výpočet skutečné efektivní hodnoty. Jsou-li na trojici vstupů přivedeny fázové signály třífázového systému, modul automaticky stanovuje i sdružené hodnoty.
Modul MU-612 je určen pro obvyklé unifikované signály, na zakázku však mohou být vstupní obvody upraveny pro množství dalších rozsahů podle použitých oddělovacích transformátorů napětí a proudu. Kromě analogových vstupů disponuje modul dvěma logickými vstupy a dvěma logickými výstupy určenými pro 24V signály.
V přístroji jsou vzájemně izolovány obvody zdroje a rozhraní RS-485 a také skupina analogových vstupů a všechny digitální vstupy a výstupy.
 

Moduly MU-1212/1213/1214

Vlastnosti těchto modulů jsou zcela analogické k již zmíněnému MU-612, nabízejí však možnost měření dvanácti signálů. V závislosti na řešení vstupních obvodů jsou alternativně dodávány v provedení s dvanácti napěťovými vstupy, dvanácti proudovými vstupy nebo s kombinací šesti napěťových a šesti proudových vstupů.
 

Podpora modulů MicroUnit

Standardní moduly řady MicroUnit jsou vybaveny rozhraním RS-485 s firemním komunikačním protokolem nazvaným AIBus-2, alternativně mohou být vybrané typy modulů vybaveny protokolem Modbus RTU.
Pro standardní moduly MicroUnit jsou zdarma k dispozici univerzální ovladače pro OS Windows, ovladače pro Control Web a Control Panel, softwarová podpora je zajištěna i v případě systému Promotic. Pro vytvoření rozhraní RS-485 v počítači je nejvhodnější použít speciální komunikační karty pro sběrnice PCI, ISA nebo PC/104, inteligentní konvertory z rozhraní Ethernet a USB, popř. i konvertory RS-232. Pro všechny varianty jsou k dispozici konfigurační a testovací utility pro systémy Windows 2000/XP/Vista, popř. předešlé verze Windows, a v omezené míře i MS-DOS.
 

Závěr

Komponenty společnosti TEDIA patří mezi technicky vyspělá a cenově atraktivní řešení prostředků průmyslové automatizace, v praxi využívaná mnoha významnými českými podniky. Kvalita produkce je garantována zavedeným systémem ISO9001, zahrnujícím všechny činnosti firmy od počátečního návrhu, přes vývoj, výrobu až po prodej a servis. Technické a obchodní informace o celém sortimentu výrobků lze získat např. na domovské stránce http://www.tedia.cz/, u smluvních obchodních partnerů nebo přímo na adrese výrobce.
Martin Linda, TEDIA spol. s r. o.
 
Tab. 1. Přehled měřicích modulů MicroUnit