Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Měřicí a řídicí karty pro PC od firmy ADLINK – od standardu po zpracování videosignálu

Automa 7/2000

Ing. Zbyšek Ciompa,
Elcom-IPC s. r. o.

Měřicí a řídicí karty pro PC od firmy ADLINK – od standardu po zpracování videosignálu

V široké nabídce firmy ADLINK upoutávají především nadstandardní karty pro rychlé měření a řízení pomocí PC se sběrnicí PCI.

Po krátkém období poklesu zájmu o měřicí a řídicí karty do PC je současná doba aplikacím s těmito kartami opět příznivě nakloněna. Alespoň firma Elcom-IPC s. r. o. v poslední době zaznamenala velký nárůst zájmu právě o tyto karty. V krátkém článku proto představujeme sortiment firmy ADLINK, předního světového výrobce a specialisty na měřicí a řídicí karty do PC, kterou na našem trhu zastupuje Elcom-IPC spol. s r. o. Firma ADLINK se postupem času specializovala výhradně na sortiment kart určených pro styk PC s vnějším prostředím a věnuje nyní této technice veškeré své výzkumně-vývojové a výrobní kapacity.

V současné době nabízí firma ADLINK karty pro tradiční sběrnici ISA, která se vyznačuje velkou stabilitou, avšak poměrně malou průchodností pro data, i pro výrazně rychlejší sběrnici PCI. Měřicí karty pro sběrnici PCI nabývají na významu i proto, že mnoho standardních PC již sběrnici ISA ani příslušné zásuvné pozice pro vstupně/výstupní karty neobsahuje.

Vedle běžného sortimentu kart, který je téměř totožný se sortimentem konkurenčních firem (Advantech, Axiom, National Instruments atd.), nabízí firma ADLINK několik zajímavých výrobků, které až tak běžné nejsou a kterým je vhodné věnovat zvýšenou pozornost.

„Raketami“ mezi kartami zpracovávajícími analogový signál jsou modely PCI 9812 a PCI 9810. Tyto karty se čtyřmi analogovými vstupy na sběrnici PCI dokážou vzorkovat každý jednotlivý vstupní kanál frekvencí 20 MHz při rozsahu napětí ±1 V nebo ±5 V. Naměřené hodnoty jsou ukládány prostřednictvím 32kB pamětí typu FIFO a kanálu přímého přístupu do paměti (Direct Memory Access – DMA). Karta PCI 9812 pracuje s rozlišením 12 bitů a její jen o něco méně přesná „sestřička“ PCI 9810 s rozlišením 10 bitů. Z tohoto pohledu se může jevit nepodstatnou skutečnost, že obě tyto karty mají navíc čtyři digitální vstupy pro signály s úrovněmi TTL.

V oblasti řízení servomotorů a krokových motorů je třeba zmínit kartu PCI 8134, která zvládá řízení až čtyř těchto zařízení, a kartu PCI 8136 pro řízení až šesti os současně. Pro jednodušší aplikace s nejvýše dvěma řízenými osami se nabízí karta PCI 8132.  Je-li třeba řídit složitější systém, určitě mile překvapí, že těchto kart může být v jednom PC nainstalováno až dvanáct v libovolné kombinaci.

Mezi kartami s digitálními vstupy a výstupy (DIO) jistě zaujme model PCI 7300A, jehož doménou je ultrarychlý sběr dat. V až 32 kanálech při přenosové rychlosti celkem až 80 MB/s lze měřit i velmi rychle se měnící stavy nebo velmi rychle ovládat příslušné výstupy. Pro případy, kdy je spíše než rychlost žádoucí velký počet opticky oddělených vstupů, se dodává karta PCI 7432, která jich nabízí 64 najednou.

A na závěr informaci o „vlajkových lodích“ firmy ADLINK, kterými bezesporu jsou karty pro průmyslové zpracování videosignálu. Karty typů Picolo a Domino umožňují snímat videosignál, porovnávat ho se zadaným vzorem a odchylky mezi porovnávanými obrazy následně vyhodnocovat, označovat a upozorňovat na ně obsluhu nebo dispečink. V praxi jsme byli svědky využití těchto kart např. při vizuální kontrole kompletnosti osazených kart při výrobě elektroniky nebo správného nalepení etikety na výrobek. Tyto videokarty napomáhají dosahovat velkých finančních úspor. Jejich spolehlivost a rozlišovací schopnosti jsou s výkonností lidské obsluhy v podstatě nesrovnatelné.

ELCOM IPC
Místecká 1120/103
703 00 Ostrava - Vítkovice
tel.: 069/678 08 78-79
fax: 069/678 08 80-81
e-mail: info@elcomgroup.cz
http://www.elcomgroup.cz