Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Měřič vibrací

číslo 8-9/2004

Měřič vibrací

Měřič MV-4 (popř. MV-4L) s připojeným snímačem je přenosný přístroj pro měření vibrací v průmyslu. Měřicí řetězec v přístroji je konstruován podle požadavků příslušných norem a je zejména určen pro hodnocení vibrací strojů podle norem ISO 2372 a ISO 2373. U varianty MV-4L je navíc k dispozici speciální měřicí režim pro hodnocení stavu ložisek na základě vyšších frekvenčních složek signálu.

Obr. 1.

Přístroj měří zrychlení nebo výchylku kmitání v několika frekvenčních pásmech už od frekvence 1 Hz (varianta L od 3 Hz). Je vhodný k měření nejen vibrací strojů, ale i vibrací působících na budovy nebo lidi i vibrací pozemních dopravních prostředků, letadel a lodí.

Měřená veličina je volitelná, lze měřit zrychlení, rychlost nebo výchylku vibrací. Varianta L ve speciálním režimu měří zrychlení chvění způsobené ložisky s potlačením běžných provozních vibrací. U měřené veličiny přístroj vyhodnocuje buď její efektivní hodnotu, nebo dvojvýchylku (rozkmit špička – špička), nebo orientačně frekvenci kmitů. Varianta L navíc umožňuje měření úrovně vysokofrekvenčního signálu vzniklého opotřebením valivých ploch ložisek.

Malé rozměry, kompaktní provedení a malá spotřeba energie (napájení z akumulátoru nebo suchého článku) předurčují MV-4 zejména k použití k pravidelnému provoznímu měření vibrací. Naměřené hodnoty lze uložit do paměti měřiče a po ukončení měřicí pochůzky je vyhodnotit. Je-li přístroj vybaven komunikačním rozhraním, mohou být naměřené hodnoty automaticky přeneseny do počítače a vloženy do archivu naměřených dat (např. programem MV4 Data Manager).

AURA a. s., tel./fax: 382 524 224, e-mail: sales@auranet.cz, http://www.auranet.cz

Inzerce zpět