Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Měření výšky hladiny v potravinářství

Společnost Level Instruments CZ – Level Expert, s. r. o., se specializuje na dodávky měřicí techniky pro průmyslové provozy, zejména techniky k měření polohy hladiny kapalin a sypkých látek, rozhraní mezi nemísícími se kapalinami a v neposlední řadě i k měření tlaku.

Společnost nabízí také přístroje a systémy vyhovující specifickým požadavkům nejrůznějších odvětví průmyslu. Přístroje uživateli poskytují spolehlivé údaje o poloze hladiny měřeného produktu, tj. o jeho množství, a o tlaku, a to bez ohledu na druh média.

Tento článek je zaměřen na snímače tlaku pro potravinářské provozy. Přístroje se používají v nejrůznějších procesech, skladovacích i míchacích nádržích apod.

Pracovníci společnosti Level Instruments CZ – Level Expert mají s dodávkami měřicích a regulačních přístrojů pro potravinářský průmysl desítky let zkušeností. Co se týče techniky pro zařízení s vysokými požadavky na hygienu, snímače německého výrobce VEGA Grieshaber měří polohu hladiny a tlak v nádržích a potrubí s mimořádnou přesností a s velkou spolehlivostí. Jejich instalace, nastavení a uvedení do provozu jsou zcela jednoduché. Snímače jsou z certifikovaných materiálů a jejich připojení odpovídá hygienickým standardům. Jsou odolné proti tlakovým rázům a mají dlouhou životnost.

Snímače VEGA jsou certifikovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, se směrnicemi sdružení EHEDG, potravinářskými standardy 3 A a v souladu se standardy FDA pro americký trh. 

Měření zaplnění tanku s bezinkovou šťávou

Při výrobě bezinkového koncentrátu, z něhož se vyrábí přírodní potravinářské barvivo, je třeba bezinky nejprve rozdrtit. Pro zachování kvality se drcená směs ovoce chladí. K tomu, aby byla zaručena kvalita a dodrženy hygienické standardy, je třeba přesně měřit teplotu a zaplnění zásobní nádoby.

Výška hladiny v nádrži je do 10 m, teplota média 0 až +5 °C. Problémy v této úloze může působit kromě nízké teploty také kondenzace nad hladinou.

Potravinářský závod používá k měření výšky hladiny hydrostatický princip: u dna nádoby je umístěn snímač tlaku Vegabar 82 (obr. 1). V této úloze se s výhodou používá to, že Vegabar 82 dokáže měřit i teplotu, a není proto třeba instalovat dodatečný snímač této veličiny. 

Měření výšky hladiny v zrniči cukrovaru

Při výrobě řepného cukru se lehká šťáva, vzniklá vařením řepných řízků a následným čištěním, v odparkách vyhřívaných párou zahušťuje na těžkou šťávu. Ta se po přidání látek podporujících krystalizaci jako tzv. jednotný nátah přivádí do zrničů, kde se z nátahu zahříváním dále odpařuje voda a vzniká směs sirupu a krystalů cukru – cukrovina (obr. 2). Při krystalizaci je třeba hlídat maximální teplotu, aby nedocházelo ke zhnědnutí cukru. Pro snížení bodu varu probíhá proces odpařování a krystalizace za sníženého tlaku. V zrničích je třeba udržovat konstantní výšku hladiny, proto je měření polohy hladiny klíčové.

Také v tomto případě, kdy se měří poloha hladiny v rozsahu do 1 m při teplotě +40 až +50 °C a tlaku od –100 do +300 kPa, bylo rozhodnuto použít hydrostatický princip měření. Problematické jsou tu změny hustoty a viskozity cukroviny, výskyt páry nad hladinou a kondenzace. Vzhledem k tomu, že nad hladinou není atmosférický tlak, ale podtlak, používají se dva snímače tlaku Vegabar 82, jeden u dna, druhý na víku zrniče, a počítá se rozdíl tlaků. 

Snímač tlaku Vegabar 82

Proč právě Vegabar 82 (obr. 3)? Výhodou je to, že snímač je vyroben z materiálů, které odpovídají požadavkům FDA i podmínkám evropské směrnice EC 1935/2004 pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami. Vegabar 82 navíc kromě tlaku, z něhož se odvozuje výška hladiny, měří integrovaným senzorem i teplotu. Snímač je spolehlivý, jeho cena je výhodná, nevyžaduje údržbu a umožňuje nepřetržitý provoz. Dlouhodobé stability se dosahuje užitím suché měřicí buňky Certec s čelní keramickou membránou.

Keramický senzor snímače Vegabar 82 je nejen odolný v širokém rozsahu teplot, ale i proti teplotnímu šoku. Univerzální standardní přístroj zvládá provozní teploty až +150 °C. Extrémní faktor přetížení 200krát je jedinečný na trhu. Tento snímač tlaku je vhodným a výhodným řešením v 80 % úloh v procesním průmyslu, např. pro:

  • monitorování vstupního tlaku v kanalizačních potrubích,
  • měření tlaku a přetlaku v přetlakových nádobách,
  • měření hladiny papírenské buničiny v bělicích věžích (chrání výtlačná čerpadla před poškozením chodem nasucho),
  • sledování podtlaku v destilačních kolonách (do absolutního vakua).

 Závěr

Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám a jejich spolehlivost je ověřena dlouholetým provozem u nás i v zahraničí. Mnoho let zkušeností umožňuje pracovníkům společnosti porozumět specifickým požadavkům daného odvětví a správně na ně reagovat. Společnost Level Instruments CZ – Level Expert je připravena dodat měřicí techniku pro jakékoliv průmyslové odvětví, a to včetně bezplatného technického poradenství, vypracování návrhu řešení, zapůjčení snímačů a jejich vyzkoušení u zákazníka v konkrétní úloze. 

(Level Instruments CZ – Level Expert)

Obr. 1. Měření polohy hladiny v nádobě se zchlazenou bezinkovou drtí

Obr. 2. Měření polohy hladiny v cukrovarském zrniči

Obr. 3. Snímač tlaku Vegabar 82 v potravinářském provedení s čelní keramickou membránou