Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Měření vibrací v prostředí s nebezpečím výbuchu

číslo 8-9/2005

Měření vibrací v prostředí s nebezpečím výbuchu

Rozšířený sortiment snímačů použitelných v prostředí s nebezpečím výbuchu zahrnuje nová provedení piezoelektrických snímačů SV 156 Ex, snímače s aktivním výstupem ASV a oddělovací bariéru BAR 1.1.

Obr. 1.

Snímače vibrací Ex jsou určeny pro měření vibrací v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par, včetně vodíku a metanu.

Řada snímačů ASV nabízí spolu s aktivním proudovým výstupem 4 až 20 mA možnost rozměrového přizpůsobení snímače. Nová provedení snímačů jsou určena především pro kompresory a odstředivky v odvětvích dopravy plynu a těžby a zpracování ropy. Jejich konstrukční upořádání vychází vstříc zvyklostem těchto odvětví a umožňuje bezproblémovou náhradu zastaralých nebo obtížně dostupných typů snímačů.

Přístroj BAR 1.1 odděluje piezoelektrické senzory umístěné v prostředí s nebezpečím výbuchu od vnějších elektronických zařízení s napájecím napětím až 230 V/50 Hz. Se schváleným snímačem a při stanoveném způsobu použití zajišťuje jiskrovou bezpečnost na úrovni EExia, a to až do kategorie prostředí IIC. Zesilovač náboje v přístroji převádí signál z piezoelektrických senzorů na napětí úměrné náboji na vstupu do zesilovače. Je napájen zdrojem konstantního proudu o velikosti asi 4 mA napájeným z konvertoru DC-DC napětím asi 30 V. Tím je zaručen rozkmit výstupního signálu minimálně ±6 V. Signálové rozhraní je funkčně ekvivalentní obvodům IEPE (Integrovaná Elektronika PiezoElektrického senzoru) a lze ho přímo připojit na vstup všech zařízení se vstupy pro IEPE.

AURA a. s., tel.: 342 524 224, e-mail: sales@auranet.cz, http://www.auranet.cz