Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Měření v distribučních sítích

číslo 11/2004

Měření v distribučních sítích

K řízení sítí pro distribuci médií či energie patří i tzv. fakturační měření spotřeby, které slouží jako podklad pro výpočet úhrady za spotřebovanou energii nebo médium. Samozřejmým požadavkem v současné době je měření na dálku. K němu patří i dálkový přenos naměřených dat. Společnost FCC Průmyslové systémy se touto problematikou zabývá již mnoho let, přičemž se specializuje zejména na sítě M-bus.

Obr. 1.

Připojení vzdálených částí soustavy dálkového sběru dat je často řešenou úlohou teploměrné služby. Typickým příkladem je vzdálená čtvrť města nebo sídliště, kde je instalováno množství měřidel připojených k síti M-bus. Síť M-bus je přivedena do místní výměníkové stanice, kde je již ve většině případů k dispozici podniková místní síť (Local Area Network – LAN, tj. firemní intranet). Na obr. 1 je schéma takové sítě pro dálkový sběr dat. Jejím základem je síť komunikačních serverů, které zprostředkují přenos dat z jednotlivých měřičů do fakturačního programu.

Komunikační server umístěný ve výměníkové stanici má dvě rozhraní: M-bus, kterým je připojen k síti měřidel, a Ethernet, které jej spojuje s podnikovou LAN. Komunikační server neustále komunikuje s připojenými měřiči a sbírá z nich údaje o okamžitém stavu a případných poruchách, které ukládá do své paměti. Přijde-li z fakturačního systému požadavek na odeslání stavu měřiče, je odeslán údaj z paměti serveru. Není tedy třeba čekat, až se s daným měřičem uskuteční úplná relace. Tento způsob značně zrychluje fakturační odečty, při kterých je v krátké době třeba odečíst stavy stovek měřičů.

Obr. 2. Obr. 3.

Na obr. 2 je pohled na komunikační server umístěný v objektu sídlištního výměníku tepla. K serveru jsou prostřednictvím sítě M-bus připojeny měřiče odebraného tepla umístěné v jednotlivých domech. Server patří do systému dálkových odečtů provozovaného společností Pražská Teplárenská a. s., do kterého je v současné době zařazeno přes 30 komunikačních serverů a více než tisíc měřičů.

Uvedený komunikační server pracuje pod operačním systémem Linux. Velká pozornost byla věnována odolnosti proti selhání. Speciální programy ve spolupráci s hardwarovým hlídacím obvodem (watchdog) periodicky testují činnost operačního systému i aplikačního programu. Protože software umožňuje na dálku spravovat i aktualizovat operační systém i aplikační program, není po instalaci již nutná žádná návštěva instalačního místa. Tato vlastnost je v územně rozsáhlé síti velmi důležitá.

Jestliže není k dispozici přípojka k síti Ethernet, lze k přenosu dat využít službu GPRS. Mobilní operátoři nyní vycházejí více vstříc velkým zákazníkům a nabízejí výhodné pronájmy adres GPRS v mobilní síti. Na obr. 3 je sestava pro přenos odečtů tepla ze skupiny až 200 stanic s využitím mobilní sítě.

(FCC Průmyslové systémy)

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: 472 774 173, fax: 472 772 115
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: 543 215 654, fax: 543 215 655
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: 266 052 098, fax: 286 890 252

Inzerce zpět