Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Měření tlaku a výšky hladiny v potravinářství

Firma BHV senzory patří k zavedeným výrobcům přístrojů pro měření tlaku. Těžištěm sortimentu jsou snímače a membránové oddělovače určené pro náročná měření v chemickém a potravinářském průmyslu. V tomto příspěvku upozorňujeme čtenáře na tři méně známé přístroje určené pro potravinářský průmysl.
 

Snímač tlaku PM111 se sanitovatelným připojením

Snímač tlaku PM111 (obr. 1) plní funkci digitálního manometru a zároveň i převodníku s výstupním signálem 4 až 20 mA. Volitelnou funkcí je spínání při dosažení nastaveného tlaku pomocí čtveřice vestavěných relé. Čelní panel s tlačítky umožňuje programovat spínací bod, ale kromě toho i nastavovat měřicí rozsah, tárovat přístroj, přizpůsobovat výstupní signál, volit zobrazované jednotky a počet platných míst, nastavovat tlumení a obsluhovat paměť mezních hodnot (minima, maxima). K dispozici je i výstup RS-485.
 
Přístroj se vyrábí v kompaktním provedení s membránovými oddělovači v mnoha různých verzích. V potravinářství najde uplatnění zejména „mlékárenské“ šroubení podle DIN11851, rychlospoje Clamp podle DIN 32676, příruby Varivent®, DRD a APV, šroubení Ingold a jiné. Typickým rysem přístroje je kompaktní svařená konstrukce z korozivzdorné oceli s přivařenou oddělovací membránou z téhož materiálu.
 

Tyčová sonda hydrostatického tlaku pro varné nádoby

Při měření hladiny v nádobách určených pro vaření potravinářských produktů je třeba se vyrovnat se specifickými problémy: teplotou okolo 100 °C, pěněním, orosováním neponořených částí, ulpíváním produktu a vytvářením povlaků. Nabízí se nepřímá metoda založená na měření hydrostatického tlaku, která vede k použití snímačů s membránovým oddělovačem. Ne vždy je však možné vytvořit odběrná místa v dolní části nádoby. Pro tyto případy je určena tyčová sonda (obr. 2), která se upevňuje nad hladinou tak, aby se měřicí disk nacházel u dna nádoby. Měřicí disk průměru 70 mm má na obou čelních stranách oddělovací membrány; obě membrány jsou funkčně propojeny, díky čemuž je sonda citlivější a zároveň odolnější proti chybě způsobené případným zarůstáním membrány usazeninami.
 
Elektronická výbava přístroje je vestavěna do samostatného pouzdra, které se umisťuje mimo prostor s vysokou teplotou. Rozsah měření je od 0 do 0,5 m, maximální od 0 do 2,5 m. Výstupní signál je 4 až 20 mA. Sonda je určena pro odvětrané, tedy beztlaké nádoby.
 

Deformační manometry s elektronickými snímači tlaku

Kombinovaná sestava na obr. 3 je jednou z cest, jak uspořit náklady a snížit pracnost montážních prací. Membránový oddělovač je funkčně propojen jednak s deformačním manometrem, jednak s převodníkem tlaku. Přímá ukazovací funkce je nezávislá na napájení elektrickou energií, čímž je učiněno zadost jednomu z požadavků, proč se deformační manometry do provozu navrhují.
 
Sestava se vyrábí s manometry o velikosti 63, 100 a 160 mm. Při volbě velikosti manometru je nutné brát v úvahu teplotní objemovou roztažnost pracovní kapaliny, kterou je systém zaplněn, což znamená, že větší manometry je třeba kompletovat s velkými membránami. K volbě membrány většího průměru vede také malý měřicí rozsah, resp. vyšší požadovaná přesnost.
 
Bližší údaje o uvedených výrobcích mohou zájemci nalézt na www.bhvsenzory.cz.
Jan Vaculík,
BHV senzory s. r. o.
 
Obr. 1. Snímač tlaku PM111-M s membránovým oddělovačem podle DIN11851, velikost DN50
Obr. 2. Sonda pro měření hladiny v mladinové pánvi minipivovaru ČZU; rozsah měření 1,4 m
Obr. 3. Sestava manometru DN160 s membránovým oddělovačem DIN11851 DN50 a se snímačem tlaku s proudovým výstupem 4 až 20 mA