Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Měření tepelných veličin subminiaturními termistory

číslo 1/2003

Měření tepelných veličin subminiaturními termistory

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Použití termistorů pro měření teploty,
měření veličin odvozených od přenosu tepla,
rovnice vedení tepla pro preličkové termistory,
ověřovací experimenty,
přenos termistorového teploměru,
metoda skokového ohřevu.

Ing. Zdeněk Nývlt,
Fakulta elektrotechnická ČVUT
(xnyvlt@feld.cvut.cz)

Lektoroval: doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc.,
ÚAMT FEKT VUT Brno

Inzerce zpět