Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Měření průtoku viskózních kapalin

Měření a sledování průtoku velmi viskózních kapalin je jednou z oblastí, na kterou se specializuje odštěpný závod MERES společnosti HENNLICH. „Pro každý druh úlohy máme osvědčené řešení. Například pro olejové mazací okruhy jsou to hlídače průtoku HD2K, VM, VD, VHZ, VHS od firmy GHM Honsberg,“ řekl Ing. Václav Patrovský, product manager závodu MERES.

Novinkou v sortimentu pro­duk­tů je hlídač průtoku Novafix HD2K, který má vylepšené vlastnosti a je plně kompenzován do viskozity oleje 330 cSt. „Kompenzace viskozity je důležitou vlastností našich hlídačů. Zaručuje, že se nastavená úroveň průtoku oleje nemění např. vlivem změn viskozity a teploty,“ uvedl Václav Patrovský. Zvláště důležitý je z tohoto pohledu okamžik náběhu zařízení, kdy teplota mazací kapaliny nedosahuje obvyklé provozní hodnoty. Hlídače Novafix zaručují neměnné podmínky nastavení po celou dobu provozu.

Hlídače průtoku Novafix VM a Novafix VD jsou k dispozici v různých provedeních pro široký rozsah světlostí potrubí DN15 až DN300, se závitovým nebo přírubovým připojením. Spínací bod průtoku je možné přednastavit pro specifickou viskozitu a teplotu. Pro každý typ hlídače průtoku lze zvolit jednu z několika druhů spínacích a indikačních jednotek. Na výběr je jednotka se zvýšeným proudovým zatížením, s optickou indikací nebo jednotka s certifikací ATEX Eex d(ia) pro zóny s nebezpečím výbuchu. Průtokoměry je možné osadit integrovanými převodníky nebo vyhodnocovacími jednotkami. 

MERES, o. z., HENNLICH s. r. o., tel.: 416 711 203, e-mail: meres@hennlich.cz, www.hennlich.cz/meres