Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Měření průtoku při vysokých teplotách

Měření průtoku při vysokých teplotách

Společnost Level Instruments CZ – Level Expert představuje doplňující řešení k velmi rozšířeným ultrazvukovým průtokoměrům Fluxus ADM pro měření průtoku při teplotě až 400 °C.

Princip měření

Příložné vícekanálové ultrazvukové průtokoměry Fluxus ADM od firmy Flexim měří průtok kapalin v zaplněných potrubích různých průměrů s různou rychlostí průtoku média. Měření průtoku je založeno na principu ovlivňování ultrazvukových vln proudícím médiem – vyhodnocuje se časový rozdíl mezi vysláním a přijetím ultrazvukového signálu, změna jeho frekvence nebo fázový posuv. U průtokoměrů Fluxus je signál vyhodnocován speciálním softwarem Noise Trekä.

Příložné sondy průtokoměru se montují na vnější stranu potrubí, proto není narušena jeho stěna. Přístroj je možné instalovat v průběhu výrobního procesu a v místě měření nevzniká tlaková ztráta. Stejný typ sondy lze použít na potrubích různých průměrů od DN6 do DN6500. Mezi přednosti průtokoměru patří snadná instalace a nízké náklady na instalaci. Měření není závislé na vodivosti a tlaku měřeného média, není nutný žádný zásah do potrubí, přerušení procesu ani odstávka zařízení. Žádné části průtokoměru nejsou ve styku s měřeným médiem. Jde o cenově přijatelné řešení při použití na potrubích o velkém průměru a s velkým tlakem.

Nástavce pro vysokoteplotní měření

Nové nástavce s označením WaveInjector (obr. 1) pro snímače Fluxus ADM byly vyvinuty pro rozšíření teplotního rozsahu standardních ultrazvukových snímačů Flexim. Nepřetržité měření průtoku pomocí ultrazvuku je nyní možné při procesní teplotě až 400 °C, dokonce i v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Nový nástavec WaveInjector je založen na přenosu ultrazvukových vln kovem (obr. 2). Mezi stěnou potrubí a snímačem je umístěna kovová destička, která však nebrání téměř bezeztrátovému spojení mezi potrubím a snímačem. Prostřednictvím těchto teplotních adaptérů jsou snímače chlazeny na teplotu odpovídající jejich standardnímu pracovnímu rozsahu.

Typicky se průtokoměry Fluxus ADM s novými nástavci uplatní při měření průtoku v prostředí s nebezpečím výbuchu v chemickém průmyslu při procesních teplotách vyšších než 220 °C. Další využití naleznou např. při měření průtoku teplotního oleje.

V roce 2006 akademie Flow Control vyznamenala nejvýznamnější technické inovace roku. Kompletní nominace a hlasování se uskutečnily pod záštitou akademiků, výrobců a dalších odborníků. Ocenění získal právě patentovaný systém WaveInjector, který umožňuje, aby snímače vysílaly ultrazvukové signály do horkého potrubí pomocí optimalizovaných kovových spojovacích destiček, které teplotně oddělují ultrazvukové snímače od horkého povrchu stěny potrubí.

Závěr

Průtokoměry Fluxus ADM a další výrobky ze sortimentu německé firmy Flexim dodává na český trh její výhradní zástupce, společnost Level Instruments Cz – Level Expert. Tato společnost nabízí svým zákazníkům kompletní řešení pro měření hladiny, průtoku, tlaku, teploty a vlhkosti v nejrůznějších průmyslových odvětvích.

(Level Instruments CZ – Level Expert s. r. o.)

Obr. 1. Nástavec Wavelnjector pro měření za vysokých teplot
Obr. 2. Kovová destička chladí snímač na standardní teplotu

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde