Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Měření průtoku horkých asfaltů

číslo 2/2002

Měření průtoku horkých asfaltů

Asfalt se nepoužívá jen jako součást povrchu vozovek, ale např. i jako bariéra při ukládání nebezpečných odpadů. Odpady, např. radioaktivní materiály, se ukládají do kontejnerů zalévaných horkým bitumenem. Spolehlivé měření průtoku horkých asfaltů je nesnadný problém. Vysoká teplota a zanášení průtokoměru tuhnoucí hmotou znemožňují použití běžných typů měřidel.

Obr. 1.

V nabídce produktů firmy Siemens lze kromě jiného nalézt přístroj pro měření průtoku prodávaný pod obchodním názvem Sitrans FR. Je to prstencový průtokoměr, který lze díky jeho konstrukci a vlastnostem použít ve velmi širokém spektru měření (kyseliny, louhy, tuky, barvy, disperze, lepidla, alkohol), kromě jiného i pro měření průtoku horkých asfaltů.

Snímač se dodává se světlostmi potrubí DN 15, DN 25, DN 50 a DN 80. Přípustný tlak je do 6,3 MPa (PN 63). Nejistota měření je podle druhu měřené látky 0,2 % až 0,5 %. Přípustná teplota měřeného média – tedy velmi důležitá vlastnost z hlediska měření průtoku asfaltů – je do 300 °C, na zvláštní požadavek i více. Viskozita měřeného média musí být z intervalu 1 mPa·s až 20 Pa·s. Snímač však lze uzpůsobit i pro měření tekutin o viskozitě až 350 Pa·s (nutné vyhřívání). Snímač nevyžaduje uklidňující délky před vstupem a na výstupu z měřidla a je odolný vůči otřesům. Vzhledem ke skutečnosti, že části přicházející do styku s médiem jsou kruhového tvaru, je zařízení odolné vůči opotřebení, resp. všechny plochy se opotřebovávají rovnoměrně. Snímač lze doplnit širokou škálou příslušenství. Jeho údržba je velmi snadná.

Věnujme se nyní možnostem vyhřívání snímače, které je pro měření průtoku asfaltů obvykle nutné. První možností je vyhřívání topnou smyčkou, umístěnou na dně měřicí komory. Smyčkou prochází horká voda, olej nebo pára. Druhou alternativou je vyhřívání mezistěny spodního dílu nebo měřicí komory s dvojitým pláštěm. Výhodou je rovnoměrnost prohřátí. Poslední možností je vyhřívání pomocí trubek, kterými prochází horký olej nebo pára, popř. elektrickým topným kabelem, položeným na povrchu tělesa. V tomto případě lze účinnost vyhřívání zvýšit použitím tepelně vodivé pasty.

Siemens s. r. o., A&D PI, tel.: 02/33 03 24 27, e-mail: milan.havlik@rg.siemens.cz

Inzerce zpět