Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Měření průtoku clonovým měřidlem s uklidňovací délkou 2D

číslo 11/2004

Měření průtoku clonovým měřidlem s uklidňovací délkou 2D

Běžná clonová měřidla vyžadují před měřicím místem a za ním poměrně dlouhé úseky přímého hladkého potrubí. Potřebná délka toho uklidňovacího úseku je až 44D před měřicím místem a 7D za ním (D je průměr potrubí). Přesná hodnota závisí na tom, co následuje před a za uklidňovacím úsekem potrubí, zda je tam např. koleno, šoupě nebo ventil, a na poměrném zúžení clony. Nedostatečná uklidňovací délka zvyšuje nejistotu měření.

Obr. 1.

Nutnost instalovat clonová měřidla do tak dlouhých přímých úseků omezuje použitelnost těchto jinak levných a spolehlivých přístrojů.

Firma Emerson Process Management uvedla na trh clonové měřidlo 1595 Conditioning Orifice Plate, které vyžaduje uklidňovací délky pouze 2D před i za měřicím místem. Nejistota průtokového součinitele je za těchto podmínek, při Reynoldsově čísle větším než 10 000 a při koeficientu zúžení b = 0,4 rovna ±0,5 %.

V čem spočívá inovace, která umožňuje tak výrazně omezit uklidňovací délky potrubí? Clona nemá jen jeden otvor, ale čtyři (viz obrázek). Proudění takovouto clonu je mnohem stabilnější než proudění běžnou kruhovou clonou s jedním otvorem, a přesnost měření je tedy mnohem lepší.

Clonu 1595 Conditioning Orifice Plate lze použít pro měření průtoku plynů, kapalin i páry, též za vysokého tlaku a teploty. Reynoldsovo číslo by mělo být větší než 2 000 (v intervalu Reynoldsových čísel 2 000 až 10 000 se nejistota průtokového součinitele zvětšuje o 0,5 %). Průměry potrubí mohou být standardně 50 až 600 mm.

Redukce uklidňovací délky podstatně snižuje náklady na instalaci tohoto měřidla a umožňuje použít je i tam, kde by jinak clonový průtokoměr měřil nepřesně a bylo nutné použít jiný typ měřidla.

Emerson Process Management, s. r. o., tel.: 271 035 600, http://www.emersonprocess.cz, e-mail: info.cz@emersonprocess.cz

Inzerce zpět