Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Měření polohy pomocí vyhodnocení difrakčního obrazce apertury vhodně zvoleného tvaru

Ing. Otto Havle, ředitel společnosti FCC průmyslové systémy a člen redakčního kruhu našeho časopisu, nám napsal, že jako stálý oponent dizertačních prací a recenzent diplomových prací na katedře měření FEL ČVUT v Praze se občas dostane k zajímavým výsledkům výzkumu. Například v poslední době byla tématem jedné dizertace a dvou diplomových prací v laboratoři videometrie vedené doc. Ing. Janem Fischerem, CSc., originální metoda měření polohy pomocí vyhodnocení difrakčního obrazce apertury vhodně zvoleného tvaru. Přesnost metody je srovnatelná s laserovou interferometrií, měřicí zařízení je však jednoduché a levné – skládá se pouze z laserové diody a běžné kamery. Výzkum v současné době ověřuje nejistoty měření a v rámci diplomové práce byl implementován algoritmus do signálového procesoru. Tím se otvírá cesta ke zhotovení funkčního vzorku malého přenosného a kompaktního měřicího zařízení.

Otto Havle jako recenzent a oponent uvedených prací souhlasí s názorem vedoucího výzkumu, že metoda by mohla mít značný komerční potenciál ve strojírenství pro provozní měření odchylek polohy či amplitudy vibrací nebo ve stavebnictví pro monitorování pohybu konstrukcí a stavebních celků, objemových změn a dalších velmi malých pohybů do řádu mikrometrů, jak ukazuje přiložený výsledek měření linearity z diplomové práce Bc. Martina Hubíka.

(ed)

Obr. 1. Linearita měření pomocí difrakčního obrazce