Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Měření hlučnosti generátorů proudu pro osobní automobily

Protože motory osobních aut jsou stále tiš­ší, jsou v automobilu mnohem slyšitelnější ostatní zdroje hluku – jako třeba generátory proudu (dynama nebo alternátory). Aby tyto nežádoucí hluky nedominovaly, nebo dokon­ce nepůsobily rušivě, je nutné v automobilovém průmyslu měřit, jak hlučné generátory proudu vlastně jsou. Namát­kově se tedy před montáží podrobují měření hlučnosti (emise hluku).
 
Aby bylo možné hlučnost generátorů proudu pro osob­ní vozidla snadněji, rychle­ji a přesněji určit za různých provozních podmínek, vy­vinuli odborníci firem imc Messsysteme GmbH a Ad­ditive GmbH měřicí techni­ku a programové vybavení pracovišť pro měření hluč­nosti (zvukového výkonu), kde je úroveň hluku automa­ticky měřena a vyhodnocová­na podle normy DIN EN ISO 37450. Měřicí pracoviště (obr. 1) tvoří modulární měřicí sys­tém, speciální programové vybavení na bázi softwarového produktu imcStudio a připoje­ná databáze, ve které jsou uloženy zkušební parametry a kam se také ukládají výsledky měření a jejich vyhodnocení.
 
Pro zkoušky se náhodně vyberou vzor­ky generátorů proudu a z databáze se zadají zkušební parametry. Hluky, které generátory proudu při zkoušce produkují, jsou auto­maticky mikrofonem snímány a poté ana­lyzovány. Výsledky jsou pak roztříděny na „dobré“ a špatné“ a na závěr uloženy do da­tabáze. Pracoviště pro měření hlučnosti vy­bavené novou technikou provádí zejména tyto funkce:
  • automatické polohování mikrofonu (Mik­rofonportal) posuvem ve směru prostoro­vých os X, Y, Z a osy otáčení W,
  • simulaci reálných zátěží pomocí PLC,
  • nastavení velikosti zátěže a otáček,
  • měření hladiny akustického výkonu zdro­je hluku podle normy DIN EN ISO 3745.
Výrobcem měřicího pracoviště určené­ho k měření hlučnosti generátorů proudu pro osobní automobily je firma imc Messsysteme GmbH, která tedy nejen vyrábí, ale i dodává tzv. na klíč měřicí systémy, měřicí přístroje a programové vybavení pro fyzikální měřicí techniku používanou ve vývoji, výzkumu i ve výrobních provozech. Rovněž zkouší elek­trické motory metodami založenými na mo­delování. Firma Additive GmbH se sídlem ve Friedrichsdorfu/Ts nedaleko Frankfurtu nad Mohanem nabízí produkty a služby pro technické a vědecké použití a od svého zalo­žení v roce 1989 je strategickým partnerem firmy imc. Klíčové postavení má firma Addi­tive v oboru fyzikální měřicí techniky a soft­waru pro vědeckotechnické použití. Rozsáh­lé inženýrské služby sahají od poradenství po vývoj měřicích pracovišť, systémové integra­ce, školení apod.
(Kab)
 
Obr. 1. Měřicí pracoviště pro měření hlučnosti generátorů proudu pro osobní automobily (zdroj: Additive GmbH)