Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Měření hladiny oleje ve větrné elektrárně

Větrné turbíny o průměru 70 m nejsou dnes ničím neobvyklým. Takoví obři se na pláních nebo v kopcích objevují běžně. Výroba elektřiny převodem větrné energie se velmi rychle prosazuje po celém světě. Větrné elektrárny jsou dobrou investicí, protože jsou dostupné a vykazují dlouhou životnost. Jedním z nejdůležitějších procesů v generátoru převodu je mazání pohyblivých částí. Není-li mazání dostatečné, je vážně ohrožena životnost a ekonomická výkonnost celého projektu.
Ohromná hmotnost rotoru klade velké požadavky na veškeré komponenty. Velmi důležité je tedy dobré mazání, které brání opotřebení. Chod nasucho nebo nedostatečné mazání převodovky mohou mít fatální dopad na celkovou životnost systému. Pro ochranu proti chodu nasucho je vhodné instalovat do olejové nádoby limitní spínače Vegaswing 51 (obr. 1), které zajistí ochranu proti poškození přístroje, přitom nejsou cenově příliš náročné. Pro detekci hladiny oleje v nádobě se využívají vibrační vidličky o délce 40 mm. Na milimetr přesné spínání zajišťuje stálý chod a bezúdržbový provoz větrné elektrárny.
Limitní vibrační spínače řady Vegaswing 50/60 patří mezi levné a spolehlivé spínače hladiny nejrůznějších kapalin. Tyto spínače jsou určeny pro zjišťování hladiny v zásobnících či nádržích, ale také pro detekci média v potrubí nebo jako ochrana proti přeplnění či proti chodu čerpadel nasucho. Uplatnění již nalezly téměř ve všech průmyslových odvětvích. K dispozici jsou rovněž sondy v hygienickém provedení, samozřejmostí je schválení do prostředí s nebezpečím výbuchu podle normy ATEX, schválení podle zákona o znečištění vodních zdrojů WHG a splnění zásad funkční bezpečnosti SIL podle IEC 61508 a IEC 61511. Snímače je možné použít v provozní teplotě od –50 do +250 °C.
Společnost Level Instruments CZ – Level Expert s. r. o. je výhradním zástupcem německé společnosti VEGA Grieshaber KG pro ČR.
(Level Instruments CZ – Level Expert s. r. o.)
 
Obr. 1. Limitní spínač Vegaswing 51