Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Měření a systémy evidence obsahu v nádržích

Automa 9/2001

(BCM Control)

Měření a systémy evidence obsahu v nádržích

Firma BCM Control, s. r. o., působí v oblasti měření a regulace se zaměřením na podmínky petrochemických provozů. Firma je výhradním zástupcem výrobce radarových hladinoměrů Saab Tank Control. Podstatnou část činnosti firmy zaujímá vývoj a aplikování speciálního softwaru pro vizualizaci a řízení technologických celků Moris32. S touto oblastí činnosti úzce souvisí i zakázkový vývoj hardwaru pro průmyslové aplikace včetně prostředí SNV a komplexní dodávky systémů měření a regulace, včetně fakturačních.

Radarové hladinoměry Saab TankRadar
Firma Saab Tank Control jako jediný výrobce ve světě nabízí hladinoměry všech tříd přesnosti. Kvalitu hladinoměrů Saab dokládá 45 000 aplikací a střední doba mezi poruchami (MTBF) 65 let.

Saab Tank Radar Rex je fakturační hladinoměr schválený pro tyto účely ČMI. Pro aplikace v prostředí SNV je schválen FTZÚ Radvanice (stejně jako všechny ostatní přístroje uvedené dále). Přesnost ve třídě ±0,5 mm je zaručena v rozsahu 0 až 30 m. Je schopen emulovat starší hladinoměry, takže je možné jím postupně nahrazovat starší typy hladinoměrů různých výrobců bez nutnosti celkové rekonstrukce systému. Rex získal i evropský metrologický certifikát OIML R85.

Saab TankRadar Pro je hladinoměr navržený pro náročné provozní podmínky a pro aplikace s požadovanou přesností do ±5 mm. Může pracovat v teplotním rozsahu až do 400 °C a při tlaku do 5,5 MPa. Hladinoměr je velmi vhodný např. pro nádrže s asfaltem.

Saab LoopRadar je díky technologii MIR (Micropower Impulse Radar) špičkovým zařízením v oblasti levných přístrojů. Je napájen z proudové smyčky a umožňuje měřit s přesností až ±10 mm do vzdálenosti až 20 m. Hladinoměr je obzvláště vhodný pro aplikace na čistírnách odpadních vod.

Systémy pro evidenci obsahu nádrží a dispečink
TankMonitor je český software pro evidenci obsahu nádrží, založený na systému Moris32. Díky kvalitě a komplexnosti se TankMonitor stává standardem v oblasti měření hladin v petrochemických provozech (Česká Rafinérská Litvínov, Kralupy, Koramo Kolín, Čepro, CHZS, Slovnaft atd.). Umožňuje realizovat všechny potřebné výpočty pro sledování hladiny, objemu, hmotnosti, tlaku, teploty a hustoty v nádržích a jejich archivaci. Jsou v něm použity algoritmy a tabulkové korekce podle API (American Petroleum Institute), což umožňuje použít jej i pro fakturační účely (schválení ČMI). TankMonitor je možné použít i jako náhradu za starší monitorovací systémy s hladinoměry jiných výrobců. Umožňuje také snadno zabezpečit přenos bilančních dat do nadřazených systémů (Foxboro, Honeywell, Delta V atd.) Je dostupný v několika jazykových mutacích.

Moris32 je původní český software pro vývoj a přípravu dispečerských stanic technologických linek, velínů nebo obsluhy laboratoří, zkrátka tam, kde je zapotřebí sledovat, vyhodnocovat a zálohovat větší množství informací v reálném čase. Celý systém je řešen modulárně a je otevřený pro další vývoj. Veškerá práce s ním je interaktivní, využívající moderní metody vizuálního programování, a také ovládání je zcela intuitivní. Systém podporuje práci s grafickými objekty i zvukem. Problémem není ani automatické zálohování, generování výstražných hlášení, popř. upozornění obsluhy na dálku pomocí modemu, SMS či e-mailu. Součástí systému je také webový server, umožňující prohlížet data pomocí standardních webových prohlížečů.

MFT1000 je zařízení pro automatické tankování do cisteren, vyvinuté se švédským know-how v České republice. Výhodou systému je decentralizovaná architektura, která výrazně ulehčuje instalaci zařízení a rozšiřování systému. MFT1000 obsahuje analogové a dvoustavové vstupy a reléové výstupy, které umožňují řídit čerpadla a ventily přímo z této jednotky. Součástí systému je i tiskárna vážních lístků, čtecí zařízení kart pro identifikaci řidiče a jiskrově bezpečný podsvětlený displej s klávesnicí pro zadávaní parametrů tankování. Systém je navržen pro použití v prostředí SNV s ohledem na nároky fakturačního měření. Variabilita vstupů, výstupů a vnitřního softwaru systému umožňuje použít MFT1000 jako PLC do prostředí SNV i pro jiné aplikace než automatické tankování.

ST485 je originální český hardwarový systém SCADA s příznivou cenou pro nejnáročnější průmyslové provozy (je využíván např. v obalovnách živičné směsi, ČOV, ale je možné jej použít společně s bariérami pro jiskrově bezpečná zařízení i v prostředí SNV). Systém je složen z pěti typů modulů s různým počtem vstupů a výstupů libovolně propojitelných linkou RS-485, včetně modulu s displejem a tlačítky pro ovládání funkcí. Díky vysoké variabilitě je možné sestavit systém odpovídající požadavkům zákazníka. ST 485 je kompatibilní se softwarem Moris32 pro vizualizaci a MFT1000, což umožňuje vytvářet rozsáhlé aplikace. V současné době se připravuje jiskrově bezpečná verze systému.

Podrobnější technické parametry, brožury, demoverze softwaru, reference a informace o dalších službách a zařízeních je možné nalézt na adrese www.bcmcontrol.cz

BCM Control s. r. o.
Příční 418/24
460 07 Liberec 7
tel./fax: 048/515 27 28
mobil: 0603/83 19 73
bcm.control@volny.cz