Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Měniče frekvence s rozhraním Powerlink

K použití na složitých strojích a strojních celcích nabízí společnost B&R měniče frekvence ACOPOSinverter P84 s vestavěným rozhraním Powerlink ve výkonové řadě od 0,37 do 500 kW. Měnič P84 je vybaven různými digitálními a analogovými kanály I/O k řízení rozličných provozních funkcí stroje. Vestavěný rozbočovač komunikační sběrnice Powerlink umožňuje výrazně zjednodušit datový rozvod na stroji. Je-li požadováno přesné řízení otáček a točivého momentu
motoru, lze do měniče P84 doplnit rozhraní pro číslicový snímač polohy.
 
Měnič je poté možné dokonale začlenit do konceptu řízení pohybu zavedeného a podporovaného společností B&R s možností synchronizovat pohyby poháněných os se servopohony. Měnič P84 je integrován do prostředí B&R Automation Studio a práce s ním nevyžaduje žádné další softwarové nástroje. Při začleňování měniče P84 do automatizačního projektu pomáhá uživateli asistenční nástroj Motion Wizard, který také provede základní nastavení nejdůležitějších parametrů přístroje. Tím se vytvoří předpoklady ke snadnému následnému uvedení měniče do provozu. Nástroj System Diagnostics Manager umožňuje kdykoliv provést úplnou diagnostiku měniče či odečíst údaje o stavu stroje, a to i prostřednictvím internetu.
 
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com