Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Měniče frekvence Altivar 61 a Altivar 71: jedinečné řešení pro praxi

číslo 8/2006

Měniče frekvence Altivar 61 a Altivar 71: jedinečné řešení pro praxi

Moderní výkonné měniče frekvence Altivar 61 a Altivar 71, založené na stejném konstrukčním základě, jsou firmou Schneider Electric dodávány již déle než rok a půl. Odezvy uživatelů jsou velmi příznivé. Oceňovány jsou především rozsáhlá škála použití, kvalita regulace připojeného motoru a široké možnosti komunikace.

Obr. 1.

Unifikovaná nabídka

V minulých číslech časopisu Automa byla již o obou uvedených nových řadách měničů Altivar stručná zmínka. Měnič Altivar 61 je určen pro regulaci otáček motorů ventilátorů a odstředivých čerpadel v průmyslových úlohách a jako součást technického vybavení budov, včetně systémů topení, větrání a klimatizace (HVAC), a to do výkonu 630 kW. Přístroje Altivar 71 jsou naproti tomu měniče frekvence pro obecné použití (manipulace s materiálem, výtahy, kompresory, míchače, drtičky atd.) do výkonu až 500 kW (obr. 1). Až na několik málo výjimek mají obě řady stejný systém komunikace s obsluhou a shodné příslušenství. U měniče Altivar 61 jsou např. vedle komunikačních standardů Modbus RTU a CANopen a dalších sedmi komunikačních rozhraní navíc k dispozici rozšíření o komunikační protokoly LonWorks, BACnet, Metasys N2 a Apogee FLN.

Obr. 2.

Obr. 1. Měniče frekvence řad Altivar 61 a Altivar 71
Obr. 2. Jedním měničem Altivar 61 s kartou CI lze řídit kaskádu až pěti čerpadel
Obr. 3. Společnost Schneider Electric dodává osvědčená řešení elektrické výstroje také v oboru jeřábů

Některé možnosti použití nových měničů Altivar 61 a Altivar 71 jsou ukázány v následujících odstavcích.

Řízení kaskády několika čerpadel jedním měničem

Měnič Altivar 61 navázal na úspěšné řešení použité u starších řad (Altivar 38 a Altivar 58 s kartou pro řízení kaskády čerpadel, které je u tohoto modelu dále rozšířeno tak, aby bylo uživatelsky otevřené). S použitím měniče Altivar 61, univerzální karty Controller Inside (dále jen CI) a speciálně vyvinutého firmwaru lze nejen nahradit starší řešení tlakovacích stanic s až pěti čerpadly a s pohony s měniči Altivar 38 a Altivar 58. Kartu CI, opět s jiným firmwarem, lze také použít např. k vytvoření univerzální tlakovací stanice. S takto zkonfigurovaným pohonem je možné vytvořit hydraulický systém s kaskádou několika čerpadel řízenou jediným měničem frekvence. Zkušený programátor, který se dokáže pohybovat v prostředí CoDeSys, může provést libovolný zásah do systému a přizpůsobit tak daným specifickým podmínkám měnič s kaskádou až pěti čerpadel (obr. 2). S uvedeným systémem lze komunikovat prostřednictvím některého z již zmíněných standardizovaných protokolů. Jak karta CI pro řízení kaskády, tak i komunikační karta mohou být zabudovány v těle měniče. V České republice se systémy tohoto typu používají v automobilkách, energetice, infrastruktuře a obytných budovách.

Obr. 3.

Univerzální řídicí systém

Zmíněné karty CI jsou volně programovatelné logické automaty (PLC), zabudované jako volitelné příslušenství do měničů Altivar. Podle potřeby buď mohou být vybaveny firmwarem od společnosti Schneider Electric, nebo si zkušenější zákazník může vytvořit vlastní aplikační software. Jako příklad lze uvést firmware vytvořený pracovníky firmy PD L z Nového Zélandu (nyní, po akvizicí před několika lety, součásti společnosti Schneider Electric): systém synchronizace několika pohonů s asynchronními motory s použitím měniče Altivar 71 s kartou CI. Několik úloh s kartou CI bylo vytvořeno a je provozováno také v ČR. Jde především o řízení zdvihových motorů jeřábů (synchronizace, velmi rychlý zdvih s odbuzováním) a pohony pro atypické potravinářské stroje. Konkrétně v oboru jeřábů má společnost Schneider Electric mnohaleté zkušenosti, podpořené širokou nabídkou klíčových elektrických komponent nejen z oblasti výkonové elektroniky (obr. 3).

Upevňování pozic na světovém trhu

Společnost Schneider Electric disponuje ucelenou nabídkou přístrojů, komplexních řešení i servisu pro globální trh. Její dlouhodobě pevná pozice na trhu s elektrickými pohony byla dále posílena nedávnou akvizicí části rakouské firmy VA Tech Elin EBG Elektronik. Elektrické pohony značky Telemecanique představují pro své uživatele jistotu, stabilitu a nabídku moderních, spolehlivých a nadstandardních řešení.

Ing. David Wurst,
marketing,
Schneider Electric CZ, s. r. o.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Středisko služeb zákazníkům - tel.: 382 766 333
http://www.schneider-electric.cz