Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

MEGA – modulární pneumatika

Automa 10/2000

Ing. Milan David,
Asco/Joucomatic s. r. o.

MEGA – modulární pneumatika

Od začátku devadesátých let je jednoznačným trendem v ovládání pneumaticky řízených technologií systém pneumatických sestavných rozváděčů nebo ventilových ostrovů z šoupátkových solenoidových ventilů.

Firma Asco/Joucomatic v souladu s tímto trendem vyvinula nový modulární ventilový ostrov Mega s velkým výkonem, flexibilitou, maximálně zjednodušenou instalací a minimálními požadavky na prostor zástavby.

Obr. 1.

Díky rozměrům modulů Mega, zredukovaným na minimum, a malé hmotnosti je lze jednoduše zabudovat do systémů, kde je právě úspora prostoru prioritou. V základním provedení se standardními konektory (s krytím IP65), může být sestava namontována přímo na strojích ve výrobním provozu poblíž pneumatických akčních členů nebo v ovládacích skříních. Uplatní se v mnoha odvětvích průmyslu v procesní výrobě i kusové výrobě, např. v balicích linkách, v potravinářství, v chemických provozech atd.

Kompaktní solenoidový šoupátkový ventil Mega má při malých rozměrech unikátní výkon: 900 l/min. Provozní tlak je od –0,9 do 8 bar. Pozoruhodný je malý příkon integrovaných dvojitých cívek: 1,5 W. Ventil se připojuje prostřednictvím koncovky o velikosti 6 nebo 8 mm. Ventily jedné velikosti mohou ovládat kompletní sortiment ovládačů, válců a dalších pneumatických akčních členů. Nezanedbatelnou výhodou je také to, že při sestavování ventilového ostrova nejsou třeba žádné nástroje.

Připojení ventilových ostrovů
Pneumatické ventilové ostrovy Mega mají rozmanité možnosti elektrického připojení (obr. 1). Individuální signály je možné připojit několika způsoby. Pozice A v obr. 1 znázorňuje připojení kabelu prostřednictvím klasické kabelové průchodky. Tímto způsobem lze zabezpečit elektrické krytí IP65.

Druhou možností je připojení s volnými vodiči, indikací diodou LED a elektrickou ochranou. Třetí možností individuálního připojení je terminál s indikační diodou LED a elektrickou ochranou (pozice B v obr. 1). Krytí je v tomto případě IP20.

Obr. 2.

Ventilový ostrov lze připojit také na sběrnici AS-interface. Na obr. 1 je na pozici E speciální samořezný konektor pro plochý kabel sběrnice AS-i. Pozice G na tomto obrázku znázorňuje rozhraní pro AS-i. Jejím prostřednictvím lze ovládat osm monostabilních ventilů nebo čtyři ventily bistabilní.

Další možností je vícevodičové připojení. Takto lze připojit kabel s 25 nebo 37 vodiči. Má dvě verze: s konektorem a ochranným kolíkem s krytím IP20 (pozice C na obr. 1) nebo s propojovacím modulem (pozice E) a multipólovým připojovacím modulem (pozice F) s krytím IP65.

Poslední možností je propojení pomocí speciálního konektoru VCS (pozice D v obr. 1), vyvinutého firmou Asco/Joucomatic. Toto řešení umožňuje realizovat komunikaci na běžných průmyslových sběrnicích (Profibus DP, Interbus-S, DeviceNet apod.)

Základní sestava
Základní sestava ventilového ostrova Mega je znázorněna na obr. 2. Má tyto součásti:

  1. Solenoidový ventil
    Může být monostabilní nebo bistabilní, solenoidový nebo vzduchem ovládaný. Ve stejném tělese lze realizovat uspořádání 2× 3/2, 5/2 nebo 5/3.

  2. Propojovací a upínací koncový modul
    Tento modul obsahuje přívod a odfuk vzduchu realizovaný 10mm rychlospojkou. Dalším úkolem tohoto modulu je upevnění celé sestavy buď na lištu DIN/EN 50022, nebo přímo na rám stroje.

  3. Oddělovací deska a vnitřní přívod tlakového vzduchu
    Tyto moduly napomáhají realizovat přívod a odfuk vzduchu se dvěma nebo třemi různými úrovněmi tlaku včetně podtlaku nebo umožňují rozdělit přívody tlaku do více samostatných úseků.

Bližší informace o pneumatických ventilových ostrovech čtenářům rádi poskytnou pracovníci firmy Asco/Joucomatic na této adrese:

Asco/Joucomatic s. r. o.
Údolní 1
147 00 Praha 4
tel.: 02/61 31 54 11-15
fax: 02/61 31 54 44
www.ascojoucomatic.cz
www.ventil.cz