Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Medzinárodná karpatská konferencia o riadení ICCC 2016

Konferencia ICCC 2016, ktorá sa uskutoční 29. mája až 1. júna 2016 v Tatranskej Lomnici, je určená všetkým pracovníkom z univerzít, výskumných pracovísk aj priemyslu zaujímajúcim sa o najnovšie poznatky z oblasti automatizácie, riadenia a informačných systémov. Konferencia dáva príležitosť pre prezentácie a výmenu skúseností z komplexnej automatizácie, robotiky, modelovania, riadenia výrobných a technologických procesov, včítane riadenia kvality a ochrany životného prostredia, podporných prostriedkov a informačnej techniky.

 
Okrem troch plenárnych prednášok bude rokovanie prebiehať v nasledovných paralelných sekciách:
  • meranie, senzory, monitorovacie a diagnostické systémy,
  • identifikácia, modelovanie, simulovanie procesov a systémov,
  • teória a aplikácie riadiacich systémov,
  • automatizácia, mechatronika, robotika,
  • aplikácie umelej inteligencie a internetu v riadení (IoT),
  • informačné systémy (SCADA/HMI, GIS, MES, MIS) a ich internetová podpora,
  • inžinierske aplikácie z informatizácie,
  • systémy pre riadenie kvality (TQM), manažérske systémy výroby a priemyselná logistika,
  • inžinierske vzdelávanie v riadiacich a počítačových systémoch,
  • neceločíselný diferenciálny počet a jeho využitie.
 
Registrácia a podrobné informácie: http://web.tuke.sk/ICCC.

(ed)