Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Matlab a Simulink – Release 2017b

Společnost Humusoft s. r. o., výhradní zástupce firmy MathWorks®, uvádí na trh v ČR a SR nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2017b, přinášející významné změny v základních modulech Matlab a Simulink, tři zcela nové produkty a mnoho dalších zajímavých novinek.

Vydání Matlab R2017b nabízí významné novinky zejména pro rychle se rozvíjející obor deep learning. Nové funkce pro hluboké neuronové sítě (deep networks) v nástroji Neural Network Toolbox umožňují vytvářet rozvětvené síťové struktury DAG (Directed Acyclic Graph) zvyšující přesnost a umožňující využít oblíbené předtrénované modely, jako je GoogLeNet. Novinkou jsou také sítě LSTM (Long Short-Term Memory), které lze využít při klasifikaci a predikci časových řad. Funkce nástroje Computer Vision System Toolbox dovolují použít techniku deep learning při sémantické segmentaci obrazu.

V základním modulu Matlab byl rozšířen grafický nástroj Live Editor o automatickou nápovědu argumentů funkcí, hodnot vlastností a alternativní syntaxe funkcí. Vizualizaci doplnily dva zcela nové typy grafů: funkce geobubble vytváří interaktivní mapy s body, jejichž velikost a barva odpovídají vizualizovaným údajům a funkce wordcloud zobrazuje shluky slov v různých velikostech v závislosti na frekvenci jejich výskytu v textu či na jiných parametrech.

Grafický nástroj pro modelování a simulaci dynamických systémů Simulink nově obsahuje modul Comparison Tool, který vyhledává a zobrazuje rozdíly mezi dvěma vybranými modely, nástroj Simulation Manager ke sledování, kontrole a vizualizaci průběhu a výsledků dávkových simulací, kde jsou jednotlivé simulační běhy spouštěny sériově nebo paralelně, a také modul Simulink Project pro automatické vytváření projektů ze složek s modely a dalším obsahem, jenž uživatelům usnadňuje přechod na správu modelů způsobem podle projektů.

První ze tří nových nadstaveb je modul GPU Coder, generující optimalizovaný zdrojový kód (CUDA) k realizaci algoritmů grafickými procesory Nvidia; uplatnění nalezne zejména v oboru autonomního řízení vozidel a v dalších úlohách typu deep learning. Druhou je modul LTE HDL Toolbox k modelování komunikačních subsystémů LTE určených k použití s obvody typů FPGA a ASIC a třetí Text Analytics Toolbox s algoritmy a vizualizačními funkcemi pro předzpracování, analýzu a modelování textových dat k použití v úlohách např. analýzy sentimentu, prediktivní údržby a modelování témat.

Podrobné informace o verzi Matlab R2017b a jejích novinkách i obecně o produktech Matlab a Simulink je možné nalézt na www.humusoft.cz, kde si lze také stáhnout zkušební verzi Matlab R2017b.

[Tisková zpráva Humusoft s. r. o., 23. října 2017.]

(sk)