Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Matlab a Simulink – Release 2015b

Společnost Humusoft s. r. o. a firma MathWorks®, přední producent softwaru pro technické výpočty, modelování a simulace, uvádějí na trh v ČR a SR nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2015b s významnými změnami v základním modulu Matlab i mnoha dalšími novinkami.

 
Důležitou novinkou v základním modulu je nové výkonné jádro jazyka Matlab (execution engine) se zdokonalenou architekturou využívající kompilaci just-in-time pro veškerý kód Matlab. Rychlejší je zejména volání funkcí, použití objektově orientovaných operací atd. Dále jsou přidány nové grafické funkce umožňující vytvářet, analyzovat a zobrazovat orientované grafy a sítě, např. v určeném grafu vyhledat nejkratší cestu mezi dvěma uzly apod.
 
Rozšířena je také podpora hardwaru. Prostředí Matlab lze napojit na senzory mobilních zařízení Apple se systémem iOS (senzor lineárního zrychlení, úhlové rychlosti, orientace, magnetického pole či polohy) i na zařízení Raspberry Pi 2 a BeagleBone Black.
 
Modely dynamických systémů vytvářené v simulačním nástroji Simulink lze doplnit aktualizovanými bloky Scope, usnadňujícími analýzu výsledků simulace (zobrazení souhrnných statistik signálu, spuštění zobrazení signálu určitou událostí atd.).
 
V nové verzi jsou aktualizovány i všechny dosavadní aplikační knihovny. Podrobné informace o novinkách i obecně o produktech Matlab a Simulink lze nalézt na www.humusoft.cz.

(sk)