Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Manufacturing Intelligence od firmy Iconics

číslo 10/2005

Manufacturing Intelligence od firmy Iconics

Jednotlivé procesy ve výrobních podnicích jsou v reálném čase svého průběhu zdroji dat, bez jejichž výběru, zpracování a uvedení do širších souvislostí nelze efektivně ovládat podnik jako celek. Zcela nezbytný je takovýto pohled na procesy při přechodu na řízení podniku v reálném čase podle dynamických ukazatelů jeho výkonnosti (Real-time Performance Management – RPM). Na podporu RPM, tj. s cílem trvale dosahovat optimálního využití všech provozních zdrojů, jsou ve výrobních podnicích zaváděna řešení pracující v oboru reálného času známá jako manufacturing intelligence (MI). Významným dodavatelem řešení tohoto typu je společnost Iconics, původce známého produktu Genesis 32 typu SCADA/HMI.

Manufacturing intelligence je součástí strategie RPM

Řešení MI sice vycházejí z dosavadního vizualizačního softwaru (Human-Machine Interface – HMI), ale jdou mnohem a mnohem dále. Jde o řešení převážně obecného charakteru, které umožňuje používat výrobní informace k rozhodování na všech úrovních podnikání, od výroby, přes podnikové systémy po obchodní partnery vně podniku. Jejich úlohou je překlenout mezeru mezi výrobou a podnikovými informačními systémy. V reálném čase nejenže zpřístupňují výrobní informace v nejrůznějších formách lidem, procesům a aplikacím ve výrobě, ale navíc přinášejí nové technické funkce uživatelům na celopodnikové nebo distribuované podnikové úrovni či v dodavatelském řetězci. Z jakých komponent se řešení typu MI, umožňující podniku realizovat strategický přechod na RPM, obecně skládá, ukazuje obr. 1.

Skupina produktů BizViz společnosti Iconics

Společnost Iconics vstupuje do nové, rychle se rozvíjející oblasti MI svým souborem produktů s označením BizViz (tab. 1).

Tab. 1. Produkty tvořící soubor BizViz a jejich úloha v podpoře Manufacturing Intelligence

Produkt

Zajišťované funkce

Charakteristika

PortalWorX

výrobní portály a vizualizační panely založené na technice .NET a webu

poskytuje jednotnou platformu pro optimalizování klíčových ukazatelů výroby a tvorbu zobrazení, centralizuje vizualizaci v podniku do jediného místa

BridgeWorX

přenosy dat mezi různými platformami v podniku bez nutnosti programování

převádí údaje mezi výrobními zařízeními řízenými v reálném čase a podnikovými informačními systémy v závislosti na čase, událostech, hodnotách technologických proměnných(přes OPC) nebo položek databází apod.

ReportWorX

tvorba zpráv z libovolných zdrojů dat

zprávy mohou být vydávány v různých formách a v závislosti na rozličných okolnostech (podobně jako přenosy dat u BridgeWorkX)

MobileHMI

integrace WAP/internetu, PDA, telefonních klientů apod.

převádí data z různých zdrojů na informaci dostupnou na dálku prostřednictvím webových prohlížečů, mobilních telefonů nebo PDA

Základem souboru BizViz jsou techniky tzv. dolování dat (data mining) a webových portálů. Produkt BizViz je kompletně navržen s použitím jazyka C# a technik Microsoft .NET, Windows 2003 Server a SharePoint. Jeho jednotlivé komponenty umožňují s využitím výrobních portálů a softwarových ovládacích panelů analyzovat zjištěné prostoje (downtime analysis), klíčové ukazatele (Key Performance Indicators – KPI) i celkovou efektivitu výroby (Overall Equipment Effectiveness – OEE) apod.

K hlavním úlohám v řešeních typu MI patří předávání údajů mezi databázemi technologických a podnikových dat, a to v reálném čase i historických. V BizViz toto zajišťuje produkt BridgeWorX. Mezi zdroji integrovaných informací mohou být např. produkty Microsoft SQL Server, Oracle, SAP, OPC HDA (Historical Data Access), OPC AE (Alarm and Events) a OPC DA (Data Access) i další moduly a systémy např. pro statistické řízení procesů, měření a analýzy KPI a podporu rozhodování, systémy typu ERP (Enterprise Resource Planning) apod. Spolu s OPC jsou podporovány standardy ISA-95, OAGIS apod. Plánovač integrovaný v BridgeWorX spouští „transakce„ v závislosti na hodnotách OPC dat v reálném čase, výstrah, času, atributů databázových i jiných souborů apod.

Obr. 1.

Obr. 1. Řešení typu Manufacturing Intelligence zahrnuje celý podnik vertikálně i horizontálně

K vytváření personalizovaných pohledů na výrobní i podniková data, v reálném čase i historická, uživatelům BizViz slouží produkt PortalWorX. Data potřebná ke klíčovým rozhodnutím mohou být k dispozici i ve vzdálených pobočkách či u obchodních partnerů prostřednictvím portálu, webového prohlížeče či mobilních zařízení.

Sbírat data z různých zdrojů a převádět je do informací předkládaných v podobě zpráv (report) je úloha produktu ReportWorX. Využívá se technika .NET v kombinaci s Excelem. Zprávy lze tisknout, posílat elektronickou poštou, faxovat, ukládat na záložní disky, převádět do formátu .pdf i publikovat na webových serverech.

V geograficky rozlehlých podnicích, dodavatelských řetězcích apod. se nyní již nelze obejít bez bezdrátových a webových prostředků (webové prohlížeče, mobilní telefony, kapesní PC, PDA apod.), jejichž používání v BizViz umožňuje produkt MobileHMI, a to včetně zpětné komunikace (např. potvrzování výstrah).

Závěr

Výrobním podnikům poskytuje řešení typu manufacturing intelligence možnost dynamicky sledovat a řídit výkonnost výrobních linek v reálném čase z celopodnikových hledisek a tím dosahovat významných konkurenčních výhod. Unikátní soubor produktů BizViz spolu s již zavedeným rozsáhlým vizualizačním softwarem zajišťuje společnosti Iconics významné postavení v této nové, rychle se rozvíjející oblasti trhu se softwarem.

Ing. Zdeněk Zadák,
Iconics Europe B. V. – o. z.

Iconics Europe B. V. – o. z.
Klatovská 22
301 00 Plzeň
tel.: 377 183 420
fax: 377 183 424
e-mail: zdenek.zadak@iconics.cz
http://www.iconics.cz