Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

MAN zkvalitňuje výrobu prostřednictvím řešení ATS Inspect

MAN Steyr patří do početné skupiny výrobců kamionů, kteří dlouhodobě důvěřují řešení ATS Inspect – systému pro kompletní vizuální kontrolu kvality. A jaké jsou důvody jeho oblíbenosti? 

Chytrá kontrola vizuálních vad

Inspektoři kvality mají na kontrolních stanovištích k dispozici tablety se skenerem kódu VIN, s automatickým výběrem digitálních snímků a kontrolními seznamy (obr. 1). Postup jejich práce je systémem určen zcela automaticky, přímo pro dané vozidlo v požadované výbavě. Stačí tak jen pár kliknutí a přesné umístění, typ a závažnost neshody jsou ihned zaznamenány. Zaškolení nových zaměstnanců je mimořádně rychlé a jednoduché. 

Rodné listy vozů pro prvotřídní kvalitu

V případě problému s kvalitou mohou inspektoři zkontrolovat všechny dosud provedené úkony podle místa, času a operátora v „rodném listu“ vozu. Jakmile odhalí příčinu problému, mohou dohledat všechna vozidla, která prošla problematickým úsekem před tím i poté, co situace nastala. 

Snižování nákladů

K dispozici je mnoho zpráv, které umožňují prohlédnout si všechny aspekty kvality výroby. ATS Inspect pomáhá díky funkcím, jako jsou sběr, analýza a tzv. reporting vlastností, snižovat náklady spojené se zmetkovitostí, opravami a reklamacemi. Brány závodu opouštějí vozidla zcela bez závady. 

Osvědčené know-how pro řízení operací kvality

Na vývoji řešení se podílejí také inženýři z novojičínské pobočky společnosti ATS. Nejde tedy jen o pouhý software, ale také o promyšlené a vyzkoušené know-how pro řízení výrobních operací, které mimo MAN využívají také firmy Navistar, Kenworth, Paccar a mnoho dalších výrobců nákladních automobilů.

ATS ale může podpořit při zvyšování kvality a zavádění štíhlé výroby, koncepce Six Sigma za využití SPC (Statistic Process Control), systémů kvality in-line a at-line a LIMS (Laboratory Information Management Systems) a při vizuální inspekci kvality každou výrobní firmu. Svým zákazníkům poskytuje na míru přizpůsobené nástroje pro sběr, analýzu a dokladování vzniku vad, zejména v takových místech výrobních procesů, které nejvíce ovlivňují výslednou kvalitu výroby (výroba součástek, montáž). Další informace zájemci najdou na www.ats-inspect.com/.

[Materiály firmy ATS.]

(Bk)

Stručně o ATS Inspect

Systém ATS Inspect umožňuje sběr dat prostřednictvím elektronických formulářů nebo automaticky z řídicího systému stroje a nebo kontrolního zařízení. Do elektronických formulářů je možné pro zpřesnění lokalizace a zjištění příčin poruchy vkládat výkresy CAD nebo digitální fotografie.

Kontrolní postupy pro jednotlivé výrobky, pracoviště a kontrolní stanice se vytvářejí v administrátorském modulu. Ten také urychluje přípravu následných kontrol a auditů.

Rozvržení obrazovek systému ATS Inspect lze snadno přizpůsobit pro danou kontrolní operaci či pracovní stanici. Rovněž je možné zobrazení přizpůsobit pro různé velikosti a formáty displejů, takže systém lze používat na běžných počítačích i tabletech.

V modulu reportingu si může uživatel vytvořit různé sestavy v tabulkové i grafické podobě: pro daný výrobek, typ vady, pracoviště, výrobního dělníka apod. Speciální modul je připraven pro denní audity výroby, kde jsou jednotlivé závady rozděleny do stanovených kategorií: vady vzhledové, funkční, drobné, závažné atd. Prostřednictvím modulu hlášení událostí jsou oprávněné osoby informovány, jakmile nastane vybraná událost: výskyt závažné vady, celkové zhoršení kvality apod. Hlášení je možné doručovat i na mobilní telefony nebo tablety. V nákladovém modulu lze sledovat, kolik času je třeba na opravu jednotlivých závad a jaké jsou materiálové a pracovní náklady.

Systém ATS Inspect se neustále vyvíjí a je doplňován novými funkcemi podle požadavků zákazníka. Přehled nových funkcí ve verzi 6.2, která byla uvedena na trh v druhém pololetí 2017, zájemci najdou na adrese: http://bit.ly/2CwGGFU.

Obr. 1. ATS Inspect lze provozovat na mobilním operátorském panelu: zobrazuje se zde elektronický formulář inspekce a pracovník kontroly do něj prostřednictvím dotykové obrazovky doplňuje požadované údaje