Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Malešická spalovna odpadů využívá počítačový model plánování výroby elektřiny

Unikátní počítačový model, který analyzuje chod spalovny a na základě naměřených hodnot zefektivňuje plánování výroby energie, vyvinula výzkumná skupina z Ústavu procesního inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně (ÚPI VUT). Spalovny dodávají teplo a také elektrickou energii. Cílem je, aby byla uspokojena poptávka po teple a zároveň se vyrobilo co nejvíce elektrické energie. Při plánování se ve spalovnách v Česku energetici dosud spoléhali jen na své zkušenosti a odhad. Podrobnou matematickou analýzu dat ale dosud žádná spalovna nevyužívala.

Software využívá matematické modely v kombinaci s provozními daty a dokáže predikovat množství vyrobené elektrické a tepelné energie až na 40 h dopředu. Pomůže tedy energetikům naplánovat výrobu elektřiny tak, aby zároveň plně uspokojili poptávku po teple. K tomu budou mít k dispozici jednoznačná data podložená měřením v provozu. Plán výroby se jim rychle a přehledně zobrazí na monitoru počítače.

Na vývoji softwaru pracovala skupina složená z výzkumníků a studentů ÚPI tři roky a nyní již systém napomáhá efektivnějšímu spalování a využívání odpadu ve spalovně ZEVO Malešice v Praze. Ta zpracovává odpady z většiny území Prahy a částečně také z přilehlých obcí. Brněnští výzkumníci software nastavili přesně pro potřeby tohoto provozu.

Vedle rychlejšího a efektivnějšího plánování výroby energie z odpadu je výhodou nového softwaru skutečnost, že se na plánování může podílet více pracovníků. Díky přesnějším výpočtům se očekává, že v delším časovém výhledu rovněž mírně vzroste množství vyráběné elektřiny při stejné výrobě tepla.

Spalovna ZEVO Malešice má zájem o pokračování spolupráce. Brněnští výzkumníci software dále zdokonalují, aby mohl reagovat na plánované změny v ZEVO. „Naše čtyři kotle jsou v provozu už dvacet let, proto je v následujících letech budeme postupně rekonstruovat. Brněnský software se nám osvědčil a umožní rychlejší adaptaci na tyto nové provozní podmínky,“ uvedl ředitel ZEVO Malešice Aleš Bláha. Do projektu budou stejně jako v první fázi spolupráce zapojeni také studenti magisterských a doktorských programů z ÚPI VUT v Brně.

Nástroj z brněnského VUT je vytvořen unikátně pro potřeby provozu malešické spalovny, ale základní principy jsou přenositelné i do dalších zařízení, která zpracovávají odpad.  

(ev)

Obr. 1. Provoz spalovny je analyzován počítačovým modelem a na základě naměřených hodnot zefektivňuje plánování výroby elektrické energie