Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Malé ohlédnutí za velkým veletrhem – EMO 2013

V Hannoveru se ve dnech 16. až 21. září 2013 konal jeden z největších a nejvýznamnějších světových veletrhů obráběcích strojů a obrábění, EMO 2013. Celkem se zde odborné veřejnosti představilo 2 100 vystavovatelů z 43 zemí světa na 180 000 m2 čisté výstavní plochy. Veletrh navštívilo 145 000 návštěvníků ze 100 zemí světa. Tématem veletrhu byla „inteligence ve výrobě“.

Co bylo na veletrhu zajímavého z hlediska automatizační, řídicí a měřicí techniky? 

Dotykové displeje

Na veletrhu byl znatelný trend k intuitivnímu ovládání strojů, které operátorům i údržbě usnadňuje jejich práci. Stále více se prosazují dotykové displeje, známé z tabletů a chytrých telefonů (obr. 1). Příkladem může být systém Celos od firmy DMG Mori Seiki (obr. 2). Jde o operátorský panel s dotykovým displejem a vestavěným procesorem, který umožňuje nejen ovládat obráběcí stroj, ale také přímo na panelu zobrazovat výkresy vytvořené v softwaru CAD a popř. je upravovat.

Nové operátorské rozhraní pro ovládání svých strojů na výrobu ozubených kol představila také např. firma Liebherr-Verzahntechnik. Rozhraní umožňuje zobrazit vybrané nástroje a zkontrolovat vyrobitelnost součásti daným technologickým postupem.

Celkově lze říci, že operátorská rozhraní přebírají stále více funkcí, které byly dříve doménou programátorských prostředí na nadřazeném PC. Obsluha se přitom dále zjednodušuje a aplikace rozhraní vede pracovníka tak, aby se minimalizovala možnost chybné operace. 

Měřicí technika

Měřicí stroje jsou přesná, drahá a choulostivá zařízení, skrytá za dveřmi metrologické laboratoře. Alespoň tak tomu dříve bylo. Jenže proměřit hotový výrobek, zjistit, že jeho rozměry nejsou v tolerancích, a potom jej složitě a nákladně opravovat nebo ho jako neshodný výrobek vyřadit je velmi nákladné. Mnohem výhodnější je zařadit měřicí stanici přímo do výrobní linky a zjistit neshodné rozměry co nejdříve, než se na součásti provedou další výrobní operace.

Z této myšlenky vychází měřicí stanice Mach-3A 653 od firmy Mitutoyo (obr. 3). Lze ji použít v provozních podmínkách jako součást výrobní linky. Dokáže vyrobené polotovary proměřovat ve 3D a neshodné výrobky vyřazovat dřív, než projdou dalšími nákladnými operacemi. Umožňuje také okamžitě reagovat na odchylky rozměrů – dříve, než přesáhnou povolené tolerance. Měření je velmi rychlé (rychlost pojezdu je 1 212 mm/s) a základní přesnost měření délky je 2,5 µm.

Pro kontrolu vnitřních vad odlitků, jako jsou dutiny nebo vměstky, je určen rentgenový defektoskop od firmy Carl Zeiss Industrielle Messtechnik. Software tohoto zařízení dokáže odlitek virtuálně „obrobit“, takže je zřejmé, které vady se projeví na povrchu obrobeného odlitku a které zůstanou uvnitř materiálu nebo budou při obrábění odebrány.

Společnost Etalon AG představila nový systém pro měření délek, založený na interferometrickém principu. Systém má dvacet kanálů, v každém kanálu lze měřit délku do 20 m a nejistota měření je do 0,5 μm/m. Možné oblasti použití jsou kontrola strojů a výrobních linek a měření vibrací nebo analýza teplotní roztažnosti.  

Vyžití CAD/CAM zkracuje dobu přípravy výroby

Moderní výroba vyžaduje krátké inovační cykly a velkou flexibilitu. Snahou výrobců je tedy maximálně zkrátit dobu potřebnou na technickou přípravu výroby. O systémy CAD/CAM proto byl na veletrhu EMO také velký zájem (obr. 4).

Již dlouho se používají systémy, které dokážou na základě výkresu v CAD automaticky navrhnout dráhu nástrojů pětiosého obráběcího centra. Společnost InterCAM-Deutsch­land nyní přichází se systémem, který umožňuje automaticky navrhovat také operace soustružení. Výsledkem je lepší využití nástroje, zlepšení parametrů obrábění a prodloužení životnosti nástroje – v některých případech o až 300 %.  

Konference Více inteligence ve výrobě

V době veletrhu EMO se také konala konference Více inteligence ve výrobě, jejímž hlavním tématem byl projekt na podporu německého hospodářského rozvoje Industrie 4.0. Jejím organizátorem bylo německé sdružení VDMA.

Krátce z programu: Společnost Siemens zde představila možnosti využití virtuální reality pro optimalizaci využití výrobních linek. Projekt využití simulace na lisovací lince představený v přednášce se týká zvýšení výkonnosti při současném snížení spotřeby o 40 %.  Společnost Robert Bosch ilustrovala uplatnění principů řízení tahem na příkladu své vlastní výrobní linky. Společnost Audi představila svou strategii snížení energetické náročnosti výroby. Do roku 2018 chce Audi ve svém závodě v Ingolstadtu snížit spotřebu energie o 25 %. Videozáznam o konferenci (v němčině) najdou zájemci na http://mbi.vdma.org/ip.  

Kam na příští veletrh?

Veletrh EMO se koná každé dva roky, střídavě dvakrát v Hannoveru a jednou v Miláně. Příští veletrh tedy bude v roce 2015 a tentokrát vyšla řada na italský Milán.

V listopadu t. r. podepsalo německé sdružení výrobců obráběcích strojů VDW dohodu se společností Deutsche Messe, vlastníkem hannoverského výstaviště, o tom, že až do roku 2025 zůstane německý veletrh EMO v Hannoveru (tedy v letech 2017, 2019, 2023 a 2025). Veletrhy obráběcích strojů jsou náročné na technické vybavení výstaviště a jeho infrastrukturu. Hannoverský veletržní areál tyto požadavky splňuje a umožní veletrhu EMO další rozvoj.

Petr Bartošík

Obr. 1. Dotykové displeje se stávají běžnou součástí obráběcích strojů (Deutsche Messe)

Obr. 2. Nový ovládací panel Celos na stroji DMC 650 V (DMG Mori Seiki)

Obr. 3. Měřicí stanice Mach-3A 653 (Mitutoyo)

Obr. 4. Také o software CAD/CAM byl na veletrhu EMO 2013 velký zájem