Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Magnetoindukční senzory pro detekci polohy pístů v pneumatických válcích

číslo 1/2002

Magnetoindukční senzory pro detekci polohy pístů v pneumatických válcích

Obr. 1.

Magnetoindukční senzory reagují na magnetické pole. Při identifikaci polohy pístů v pneumatických válcích se využívá toho, že magnetické pole může prostupovat nemagnetickým kovem. Přes hliníkové těleso pneumatického válce je tedy možné snímat polohu pístu unášejícího magnet. Využívají se dva funkční principy:

  • plně elektronický bezkontaktní systém snímání magnetoindukčními senzory,
  • systém založený na funkci jazýčkových relé (reed contact).

Magnetoindukční senzory dodávané pod obchodním označením permaprox využívají patentovaný princip snímání založený na nasycení jádra snímací cívky, který umožňuje detekovat permanentní magnety s různou intenzitou magnetického pole. U těchto senzorů je zcela eliminováno rušivé několikanásobné spínání v okolí pracovního bodu, které se může vyskytnout u klasických snímačů s jazýčkovými relé.

Jazýčkové senzory existují v tradičním provedení v podobě pouzdra se samostatným kontaktem jazýčkového relé nebo v provedení s vestavěným zesilovačem a třídrátovým výstupem.

Obr. 2. Obr. 3.

Senzory typu permaprox jsou k dispozici s různými typy pouzdra a s montážním příslušenstvím – pro téměř všechny používané profily pneumatických válců (obr. 1, obr. 2).

Senzory pro montáž do drážky
V poslední době se dostávají do popředí zájmu magnetoindukční senzory pro uchycení do drážek v pláštích pneumatických válců (obr. 3). Prosadily se především rybinové drážky a drážky tvaru T (obr. 4). Senzory, které jsou označeny NST, jsou navrženy pro upevnění nad drážkou, do které zasahuje jen vlastní snímací část senzoru. Při výměně senzoru se nemění poloha jeho upevňovacího prvku a tím je zachována poloha spínacího bodu a odpadá nastavování polohy senzoru. Senzory v provedení INT nebo INR jsou určeny do drážky tvaru T. V těchto verzích je k dispozici také jazýčkový senzor (reed contact). Velmi úzká činná část senzoru a spe ciální šroubovací svorka (vý- středník) umožňují usadit senzor do drážky shora. K upevnění senzoru stačí běžný šroubovák.

Obr. 4.

Pracovní podmínky

Dodávané senzory pracují při teplotě od –25 do 70 °C s hysterezí menší než 1 mm. Stupeň krytí je IP67. Stav sepnuto je identifikován LED na vnější straně senzoru. Senzory jsou k dispozici s  třídrátovým výstupem PNP nebo NPN, dvoudrátovým výstupem podle standardu NAMUR (Exi) a s polovodičovým spínačem střídavého napětí (do 400 mA). Pracují s provozním napětím 10 až 30 V DC, popř. 20 až 250 V AC.

Speciální senzory s jiskrově bezpečným výstupem NAMUR jsou určeny k připojení k jiskrově bezpečnému převodníku, např. Turck, typ MS… nebo MK….

Společnost Turck dodává také magnetoindukční senzory přiblížení v provedení odolném vůči střídavým magnetickým polím, jež jsou určeny pro svařovny a svařovací linky.

V rámci svých služeb a servisu zajistí společnost Turck bezplatně návrh řešení a jeho vyzkoušení u zákazníka.

Jan David, Turck s. r. o.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1161
500 03 Hradec Králové
tel.: 049 52 107 66, 55 103 31-3
fax: 049 52 107 67
mobil: 0602 0602 44 37 10
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz
http://www.bannerengineering.com

Inzerce zpět