Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Magnetoindukční průtokoměry Optiflux

číslo 11/2004

Magnetoindukční průtokoměry Optiflux

Obr. 1.

První zákazníci v České republice již používají nové magnetoindukční průtokoměry Optiflux od firmy Krohne. Zcela nový převodník Krohne IFC 300 pokračuje v tradici dlouhodobé spolehlivosti, přesnosti a opakovatelnosti měření. Jeho nové interní autodiagnostické funkce zvyšují jistotu správného měření i za nejobtížnějších provozních podmínek. Periodicky se kontrolují odpor mezi elektrodami, odpor budicích cívek, linearita převodníku a tvar výstelky (resp. přítomnost usazenin na výstelce). Jsou tak značně překročeny požadavky SIL 2 (Safety Integrity Level). Pro zákazníka to znamená jistotu správného měření a možnost získat množství doplňkových údajů, jako jsou teplota měřené kapaliny (využívá se závislost odporu budicích cívek na teplotě) a její vodivost (měření odporu mezi elektrodami). Převodník IFC 300 nahrazuje několik doposud vyráběných typů (IFC 020, IFC 110, SC 150, IFC 210) a je vhodný pro všechny způsoby použití magnetoindukčních průtokoměrů, včetně měření pulsujících průtoků za dávkovacími čerpadly, koncentrovaných vodolátek v papírnách nebo suspenzí s velkým podílem pevných částic. Použitím převodníku IFC 300 při řešení běžných úloh vzroste přesnost měření až na 0,15 % z měřené hodnoty. Uvedený přístroj je rovněž použitelný se staršími typy magnetoindukčních průtokoměrů. Od listopadu 2004 bude vyráběn i v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Krohne CZ spol. s r. o., tel.: 545 532 111, e-mail: info@krohne.cz, http://www.krohne-mar.com/t1/OPTIFLUX_-_NOVINKA_.6484.0.html

Inzerce zpět