Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Magelis HMI STU – pokročilé funkce, Ethernet a jedinečný způsob instalace

Magelis HMI STU je unikátní mikropanel montující se do unifikovaného otvoru o prů­měru 22 mm. Snadná montáž, malé rozměry a skvělé parametry barevného dotykové­ho displeje splňují požadavky na efektivní ovládání průmyslových strojů.
 
V minulých číslech se mohli čtenáři se­známit jak s celkovou nabídkou operátor­ských panelů Magelis (Automa 3/2011 na str. 4), tak s nejmenším dotykovým pane­lem Magelis HMI STO (Automa 4/2011 na str. 50). Je proto čas představit také novou řadu mikropanelů Magelis HMI STU, která vyniká skvělými parametry displeje a unikát­ním systémem instalace.
 

Vynikající displej

 
Magelis HMI STU (obr. 1) patří do kate­gorie operátorských panelů s dotykovou obra­zovkou. Vzhledem k vynikajícím parametrům vyhoví i náročným požadavkům na zobraze­ní, a to díky barevnému dotykovému displeji TFT (Thin-Film Transistor) s volitelnou úh­lopříčkou obrazovky 3,5" nebo 5,7" s rozli­šením QVGA (320 × 240 bodů) a podporou 65k barev. Panel zvládá zpracování formátů jako např. MPEG4 nebo JPEG – dokáže tedy stejně dobře zobrazit videosekvence i fotografii řízené technologické jednotky. Uživa­tel ocení životnost 50 000 hodin, danou pod­světlením LED s integrovaným řízením jasu (spořič obrazovky), a pozoruhodný pozoro­vací úhel až 80°. Mechanickou životnost ob­razovky prodlužuje ochranná fólie.
 

Široké možnosti komunikace

 
K mikropanelu Magelis HMI STU lze pro­střednictvím portu USB typu A (host) připojit běžné příslušenství jako tiskárnu, čtečku čá­rových kódů, klávesnici nebo USB flash disk. Druhý port USB je určen v typickém případě pro připojení PC nebo PLC (obr. 2). Aplikaci je tedy možné do panelu nahrát jak z PC, tak přímo z USB flash disku, popř. na dálku po síti přes Ethernet. Stále široce využívaný séri­ový port je používán pro připojení PLC nebo zařízení třetích stran s možností využít různé protokoly, např. Modbus, Simatic PPI/MPI, Rockwell DF1 a DH485, Mitsubishi FX atd. Integrované rozhraní pro Ethernet 10Base-T/100Base-TX zajišťuje propojení na nadřa­zenou úroveň nebo vytvoření síťového pro­pojení několika terminálů na jedné sběrnici. V základní verzi jsou u mikropanelu Magelis HMI STU dostupné všechny běžné protokoly průmyslového Ethernetu, jako je např. Mod­bus TCP, Ethernet/IP nebo Profinet. Na jednu sběrnici Ethernet lze přitom současně připo­jit dvě nebo více zařízení – každé s jiným ty­pem protokolu.
 

Převratný způsob instalace

 
Magelis HMI STU vyniká unikátním sys­témem jednoduché montáže přímo do otvoru o průměru 22 mm (obr. 3). Výrobci rozvádě­čů tak mohou využít ten nejběžnější a nejjed­nodušší způsob uchycení ovládacího prvku. Obrazovka Magelis HMI STU je připevně­na převlečnou maticí a zevnitř rozváděče se jednoduše připojí elektronický modul. Pro­ti otáčení lze displej zafixovat speciálním tr­nem. Při montáži tak není třeba vytvářet slo­žitý výřez a není nutné upravovat rozváděč. Součástí balení je standardní montážní klíč na „tlačítkovou“ matici.
 

Zálohování a výkon

 
Data z panelu Magelis HMI STU se zálo­hují v paměti FRAM (feroelektrická paměť RAM), která nepotřebuje žádné zálohovací baterie. Zpracování grafiky a řídicích úloh zajišťuje výkonný procesor Magelis RISC CPU 333 MHz.
 

Nadstandardní pokročilé funkce

 
Pro programování využívá panel Mage­lis HMI STU software Vijeo Designer, kte­rý je k němu dodáván zdarma. Vijeo Desi­gner umožňuje naprogramovat všechny běž­né funkce HMI, jako např. zobrazení grafiky, časových průběhů provozních veličin (tzv. trendů) a událostí, správu uživatelských práv nebo podporu několika jazyků v jedné apli­kaci. Navíc obsahuje unikátní pokročilé funk­ce typu zpracování receptur nebo generování e-mailu v případě alarmu. Dohled na dálku a ovládání umožňuje funkce web gate, dia­gnostiku webový server. Libovolný uživatel může na svém počítači přes webový prohlí­žeč sledovat přímo snímky zobrazující se na panelu a zároveň – má-li příslušné oprávně­ní – jeho prostřednictvím ovládat a řídit při­pojené zařízení. Pomocí komponent ActiveX lze tuto funkci integrovat přímo do systému SCADA, např. Vijeo Citect.
 

Široký rozsah použití

 
Magelis HMI STU skvěle zobrazuje tech­nologická data a spolehlivě ovládá inteligent­ní zařízení, např. měniče frekvence, reguláto­ry polohy a pohybu nebo terminálové stanice RTU, ale i řídicí systémy strojů a technolo­gických celků.
 
Více informací mohou zájemci získat – a popř. vyhrát multimediální notebook HP – na www.schneider-electric.cz/magelis (pro účast v soutěži zadejte kód pU9pEjAqes).
Michal Křena,
Schneider Electric CZ, s. r. o.
 
Obr. 1. Magelis HMI STU – jasný obraz a „sviž­ná“ komunikace
Obr. 2. Pohled na Magelis HMI STU zdola: patrná jsou komunikační rozhraní i způsob montáže
Obr. 3. Způsob komunikace operátorského panelu Magelis HMI STU